Ispitima iz francuskog i grčkog jezika u utorak u 9 sati počinje državna matura za koju se ove godine prijavilo 31.478 pristupnika, od kojih 16.048 iz strukovnih škola, a 10.770 gimnazijalaca.

Prema podacima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, ostalih pristupnika je 4660.

Državna matura će se u prvom roku pisati do 27. lipnja, a drugi dan prvog tjedna na rasporedu su španjolski i latinski 5. lipnja, a talijanski i filozofiju kandidati će pisati 6. lipnja. Ispiti iz njemačkog, vjeronauka i etike na redu su 7. lipnja.

Drugi tjedan pisanja prvi je na rasporedu jedan od obveznih ispita – engleski jezik, i osnovna i viša razina polažu se isti dan, 10. lipnja. Idući dan na redu su likovni i informatika dok će fiziku i glazbeni kandidati polagati 12. lipnja. Psihologija i geografija na redu su 13. lipnja, a dan poslije slijede biologija i povijest.

Testovi materinskih jezika nacionalnih manjina – češkog, mađarskog, srpskog i talijanskog otvaraju reći tjedan mature, 17. lipnja, a dan nakon pišu se eseji iz tih istih predmeta. Politika i gospodarstvo te logika pišu se 19. lipnja, a kemija i sociologija 20. lipnja.

U završnom tjednu mature na redu su preostala dva obvezna predmeta. Prvi dio ispita iz hrvatskog, test i sažetak, pisat će se 24. lipnja, a dan kasnije polaže se esej. Zadnji je na rasporedu ispit iz matematike – obje razine pisat će se 27. lipnja.

Povećan broj djela za esej iz hrvatskog

Ove godina pristupnike na maturi očekuje manja promjena na maturi – u odnosu na lani povećan broj djela za esej iz hrvatskog. Prošle godine maturanti su za esej iz Hrvatskog morali pripremiti četiri književna djela, a za 2024. ih je na popisu osam.

Ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović podsjeća da je do prošle godine broj književnih djela koji su mogli potencijalno biti na državnoj maturi bio je od 10 do 14, ovisno o tome radi li se o osnovnoj ili višoj razini.

Prošle godine smanjili su broj djela imajući, napominje, u vidu da je polaganje ispitne cjeline Školski esej ponovno uvjet za polaganje ispita iz hrvatskoga, a istodobno se taj ispit po prvi put pisao i na jedinstvenoj razini.

“Pokazalo se da sve te činjenice nisu negativno utjecale na prolaznost pristupnika pa je stručna radna skupina za izradu ispite državne mature iz hrvatskoga predložila da se broj književnih djela poveća na osam jer se time smanjuje mogućnost predvidivosti koje bi djelo moglo biti na državnoj maturi. Kad su samo četiri djela, onda je već na prvom roku predvidivost bila 25 posto, a na drugom čak 33 posto”, kazao je Hini.

I ove su godine, kao i lani, učenici mogli prijaviti pet umjesto dotadašnjih šest izbornih predmeta, a Filipović ističe da ovim smanjenjem pristupnici ni na koji način nisu zakinuti.

“Analizom se pokazalo da mali broj učenika koristi tu mogućnost, a školama olakšava organizacijski jer se događalo da je zbog jednog pristupnika moralo biti angažirano kompletno povjerenstvo za polaganje državne mature. Osim toga, fakulteti najčešće traže dodatno jedan, dva i maksimalno tri izborna predmeta tako da ovim smanjenjem pristupnici ni na koji način nisu zakinuti”, naglasio je.

Fizika, biologija te politika i gospodarstvo najprijavljivaniji izborni predmeti

Ove godine izborni ispiti s najviše prijava (više od 1500) su, prema podacima NCVVO-a fizika (7282), biologija (5021), politika i gospodarstvo (4380), kemija (3905), informatika (3179), psihologija (2892) i likovni (1574).

Od obveznih predmeta, najviše prijava ima matematika 30.090, od čega je osnovnu razinu prijavilo 17.996, a višu 12.094 pristupnika. Slijedi hrvatski jezik koji je jedinstven ispit, odnosno ne postoji više osnovna i viša razina, a prijavilo ga je njih 29.275. Engleski je prijavilo 28.267 kandidata, pri čemu višu razinu 18.079, a osnovnu 10.188.

Objava rezultata ljetnog roka državne mature planirana je za 10. srpnja, s rokom za prigovore do 12. srpnja i konačnom objavom rezultata 17. srpnja.

Prijave za drugi rok mature trajat će od 18. do 31. srpnja. Ispiti kreću 21. kolovoza, a završavaju 6. rujna.

Prijevremeni rezultati drugog ispitnog roka bit će objavljeni 11. rujna, rok za prigovore je do 13. rujna, a konačni rezultati izaći će 18. rujna.