Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) zatražila je u utorak od Vlade da zaposlenici u zdravstvu dobiju mjesečne korekcije plaća sukladne rastu inflacije, pozivajući se na novi kolektivni ugovor sklopljen u HAC-u koji zaposlenicima jamči to pravo.

Temeljni kolektivni ugovor za zdravstvo definira povećanje plaća za 4 posto, čime se Vlada intenzivno hvali zadnje vrijeme no to povećanja ne pokriva čak niti stopu inflacije zabilježenu u lipnju, ističe HUBOL u priopćenju.

Navode kako plaća specijalista sa 7-10 godina radnog staža iznosi 12,5 tisuća kuna, dok je, prema dostupnim podacima, isti liječnik u Sloveniji plaćen oko 20 tisuća kuna. Odnos premijera i Vlade spram zdravstva i liječnika smatraju diskriminatornim.

“Sva ta samohvala Vlade pada u vodu kada uzmemo u obzir da je inflacija u lipnju 2022. u odnosu na lipanj prošle godine iznosila 10,8 posto. Svi građani ovo osjećaju svakodnevno jer su cijene hrane otišle u nebo, kao i cijene struje i benzina, a posljedično cijene drugih roba i usluga također rastu”.

HUBOL smatra neprihvatljivim da povećanje plaće u zdravstvu iznosi samo 4 posto, dok se s druge strane u nekim javnim poduzećima, poput HAC-a, plaće na mjesečnoj razini usklađuju s inflacijom.

“Maćehinski odnos države spram liječnika i svih ostalih zdravstvenih djelatnika direktna je poruka građanima da su njihovo zdravlje tj. javno zdravstvo koje liječi građane, ovoj vlasti i ovoj Vladi zadnja rupa na svirali. Ovakav odnos spram zdravstva i nositelja zdravstvenog sustava – liječnika, direktno vodi u oslabljivanje zdravstvene skrbi za građane, kao i u njezinu djelomičnu nedostupnost”, ocijenili su u HUBOL-u.

“Ne umanjujući važnost bilo čijeg rada, HUBOL ne prihvaća podcjenjivanje zdravstva i traži za zdravstvene djelatnike isti oblik povećanja kao što su ga dobili zaposlenici HAC-a”.