Europska komisija je pokrenula postupak protiv Hrvatske i još sedam zemalja članica slanjem službene opomene zbog toga  nisu na potpuno pravilan način prenijele sve odredbe direktive o sezonskim radnicima.

Cilj je te direktive osigurati pravedna i transparentna pravila za prihvat sezonskih radnika iz trećih zemalja u EU.

Cilj joj je i zajamčiti radnicima koji dolaze iz treće zemlje dostojne radne i životne uvjete, jednaka prava i primjerenu zaštitu od iskorištavanja u cijelom EU-u.

Osiguravanje potpunog poštovanja direktive o sezonskim radnicima važan je preduvjet za privlačenje radne snage potrebne za sezonski rad u EU-u, a moglo bi pridonijeti i smanjivanju nezakonitih migracija, navodi Komisija.

Osim Hrvatske službene opomene dobili su Češka, Francuska, Mađarska, Malta, Nizozemska, Austrija i Poljska.

Komisija smatra da su Češka, Francuska, Hrvatska, Mađarska, Malta, Nizozemska, Austrija i Poljska nepravilno prenijele i/ili provele neke obveze iz direktive.

Te države članice imaju rok od dva mjeseca da poduzmu potrebne mjere za uklanjanje nedostataka koje je utvrdila Komisija. Ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Europska komisija im može uputiti obrazložena mišljenja.

Komisija prati prenošenje tog zakonodavnog akta u nacionalno pravo država članica. U okviru tog sveobuhvatnog postupka Komisija je u travnju 2023. pokrenula prvi skup postupaka zbog povrede slanjem službenih opomena Belgiji, Bugarskoj, Njemačkoj, Estoniji, Grčkoj, Italiji, Cipru, Latviji, Litvi i Luksemburgu.

Komisija, kao čuvar ugovora EU-a, zadužena je pratiti kako države članice primjenjuju europske zakone i jednom mjesečno objavljuje paket povrede prava EU-a. Na temelju vlastitih istraga ili pritužbi građana, poduzeća ili ostalih dionika pokreće postupak povrede prava EU-a.

Postupak ima tri koraka. Prvi je slanje službene opomene, a ako se stvar ne riješi tom opomenom šalje se obrazloženo mišljenje u kojem se traži da se osigura sukladnost sa zakonodavstvom Unije. Ako država članica još uvijek ne surađuje, Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije.

Većina se slučajeva riješi prije upućivanja Sudu.