Europska komisija uputila u srijedu obrazloženo mišljenje Hrvatskoj i još pet zemalja članica, pozivajući ih da svoja nacionalna zakonodavstva prenesu odredredbe direktive o Transeuropskim prometnim mrežama TEN-T.

Hrvatska, Bugarska, Estonija, Irska, Slovenija i Slovačka dobile su službenu opomenu u rujnu 2023. da unesu u svoja zakonodavsva direktive kojom se pojednostavljuju mjere za bržu realizaciju Transeuropske prometne mreže.

Direktiva ima za cilj lakši završetak ključnih projekata osnovne TEN-T mreže čineći jasnijim postupke izdavanja dozvola i javne nabave. Direktiva obuhvaća prekogranične i nedostajuće veze na ključnim TEN-T koridorima te projekte koridora koji premašuju 300 milijuna eura.

Budući da i nakon slanja službene opomene Komisja i dalje smatra da te zemlje nisu prenijele direktivu u svoja zakonodavstva, upućeno im je obrazloženo mišljenje, drugi korak u postupku zbog povrede prava EU-a, koji može završiti pred Sudom EU-a.

Države članica imaju dva mjeseca za odgovor na ovo obrazloženo mišljenje.