Iz Zagrebačkog Holdinga su objavili da ako Gradska plinara više neće od 1. listopada opskrbljivati građane Zagreba plinom, to će joj smanjiti prodajne prihode za 92 milijuna eura, a EBITDA-u za milijun eura, no Holding će nastaviti pružati podršku tom društvu za poslovanje i opskrbu plinom na tržišnim osnovama u skladu s novim nižim volumenima opskrbe.

Zagrebački Holding je izvijestio da je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina provela postupak javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za 27 distribucijskih područja za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027. godine.

HERA donijela odluku

Navode i da se povezano društvo, Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. javilo se na natječaj za opskrbu plinom na distribucijskom području Gradske plinare Zagreb, na kojem ima 290.753 obračunskih mjernih mjesta.

Konstatiraju da je HERA 29. svibnja godine donijela odluku o odabranom opskrbljivaču u obvezi javne usluge po distribucijskim područjima kojim je za distribucijsko područje Gradske plinare Zagreb izabrano Međimurje-plin, dok ponuda Gradske plinare Zagreb nije prihvaćena.

“Uprava društva će razmotriti navedeno rješenje te će odlučiti o poduzimanju daljnjih pravnih koraka radi zaštite prava i interesa”, navode iz Zagrebačkog Holdinga.

Lani Gradska plinara uprihodila 311 milijuna eura

Ističu i da je u 2023. godini Gradska plinara ostvarila poslovne prihode od 311 milijuna eura, od čega se na javnu uslugu odnosilo 284 milijuna eura, te zaradu prije kamata, amortizacije, deprecijacije i poreza (EBITDA) u iznosu od 2 milijuna eura, od čega se na javnu uslugu odnosilo 1,7 milijuna eura.

Za 2024. godinu društvo je planiralo poslovne prihode u iznosu od 363 milijuna eura, od čega se na javnu uslugu odnosi 342 milijuna eura, te zaradu prije kamata, amortizacije, deprecijacije i poreza (EBITDA) u iznosu od 0,8 milijuna eura, od čega se na javnu uslugu odnosi 0,6 milijuna eura.

U slučaju da se navedeno rješenje HERA-e počne izvršavati od 1. listopada, planirani prihodi od prodaje društva bili bi niži za 92 milijuna eura, dok bi zarada prije kamata, amortizacije, deprecijacije i poreza (EBITDA) bila niža za 1 milijun eura.

Dok društvo ne nastavi pružati opskrbu plinom u obvezi javne usluge nakon 30. rujna 2024. godine, Zagrebački Holding će, kao matično društvo, nastaviti pružati podršku društvu za poslovanje i opskrbu plinom na tržišnim osnovama u skladu s novim nižim volumenima opskrbe.

U Zagrebačkom Holdingu smatraju da navedene okolnosti neće utjecati na njegovu sposobnost ispunjavanja obveze prema imateljima obveznica i drugim vjerovnicima, kaže se u obavijesti objavljenoj na Zagrebačkoj burzi.