Saborski zastupnik iz redova bošnjačke manjine Armin Hodžić objavio je na facebooku da manjine ne mogu šutke prelaziti preko ideja nekih političara koji zagovaraju koračanje unatrag kada su u pitanju Ustavom zajamčena prava manjina te da su uvijek bili potpora izabranoj parlamentarnoj većini.

“Mi, saborski zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskoj, uvijek smo bili potpora izabranoj parlamentarnoj većini i konstruktivni politički partner s prvenstvenim ciljem da doprinosimo političkoj i društvenoj stabilnosti zemlje, unapređivanju demokratskih standarda u promicanju i zaštiti prava manjinskih zajednica, ne samo nacionalnih, kojima se rijetko koja država u okruženju i šire može podičiti”, napisao je Hodžić u objavi na svom facebook profilu.

“Ako smo tokom godina i bili u poziciji da naših osam glasova doprinose parlamentarnoj većini, nikada to nismo koristili za vlastite probitke i parcijalne interese, a pogotovo ne da bismo mijenjali političku volju većine građana Hrvatske. Tako je i danas kad nas se pokušava uvući u političke igre i intrige kojima ne pripadamo”, dodao je.

Istaknuo je da je osmero izabranih političkih predstavnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj preuzelo na sebe odgovornost da, zajedno s drugim zastupnicima Hrvatskog sabora, doprinose boljitku zemlje i svih njenih građana, a posebno da skrbe o potrebama pripadnika nacionalnih manjina čiji su predstavnici u najvišem zakonodavnom tijelu zemlje.

“Drugih ciljeva mi nemamo. Uvijek smo međusobno, kao specifična parlamentarna skupina, pronalazili zajednički jezik oko vrijednosti koje nas povezuju. Takvo naše političko zajedništvo slalo je sliku i Europi i svijetu o dosegnutim demokratskim standardima u Hrvatskoj”, napisao je Hodžić.

“Zato ne možemo šutke prelaziti preko ideja nekih političkih aktera na javnoj sceni koji zagovaraju koračanje unatrag kad su u pitanju Ustavom zajamčena prava manjina koji su, tek da se zna, punopravni građani ove zemlje koji svojim radom i ukupnim djelovanjem daju doprinos svojoj domovini u svakom pogledu. Ne možemo ostajati nijemi ni na teze da smo mi ‘manjinci’ bilo čija moneta za potkusurivanje”, stoji u objavi.

Poručio je da će oni nadalje, kao skupina i parlamentarni zastupnici specifične pozicije, biti oni koji će doprinositi političkoj stabilnosti zemlje i biti dodatna snaga izabranoj parlamentarnoj većini i podrška vladi za koju se u Saboru podigne najviše ruku. “To je i naša politička i građanska obaveza, jer samo tako možemo utjecati na ostvarivanje potreba onih skupina u čije ime sjedimo u saborskim klupama”, napisao je Hodžić.