Nakon godinu dana od potpisivanja i primjene Protokola o sigurnosti na utakmicama visokog rizika u Ravnateljstvu policije održan je radni sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici Ravnateljstva policije i Hrvatskog nogometnog saveza na temu analize učinaka primjene navedenog Protokola, objavio je HNS.

Naime, analizirajući stanje sigurnosti uoči i nakon odigranih nogometnih utakmica, kao i komunikaciju i suradnju svih dionika, a od primjene Protokola, zaključak je da je došlo do unaprjeđenja suradnje navijača, klubova, HNS-a i policije.

Također, u proteklih godinu dana sigurnosna situacija među navijačkim skupinama na utakmicama nacionalnih i međunarodnih natjecanja te utakmicama hrvatske nogometne reprezentacije, bila je dobar preduvjet da Ravnateljstvo policije i Hrvatski nogometni savez porade na usklađivanju s Rezolucijom vijeća EU broj OJ C 322 te s tzv. Europskim nogometnim priručnikom.

Sve navedeno rezultiralo je donošenjem odluke o novoj kategorizaciji navijača na “rizične” i “nerizične”, a koja kategorizacija se primjenjuje od 24. srpnja.

Izuzevši prijestupnike koji imaju zabranu posjeta sportskih natjecanja odlukom suda koji o tome obavještava i HNS, primjenom nove kategorizacije navijača policija će organizatoru, temeljem podataka o prodanim ulaznicama, ustupiti informaciju o broju rizičnih navijača, a kako bi organizator mogao prilagoditi mjere sigurnosti na stadionu, npr. u broju redara.

Ravnateljstvo policije donijelo je ovakvu odluku nakon temeljite analize sigurnosne situacije vezane uz domaće nogometne utakmice, savjetovanja sa sigurnosnim stručnjacima te analizom postojeće prakse u drugim EU državama koje primjenjuju ovakvu kategorizaciju navijača, a sve s ciljem osiguranja sigurnog i ugodnog okruženja za sve sudionike nogometnih natjecanja.