Međimurje-plin će početkom listopada ove godine od Gradske plinare Zagreb-Opskrba preuzeti opskrbu kućanstava koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom na području grada Zagreba, jer je na natječaju ponudilo cijenu od od 0,0095 eura po kilovatsatu (eura/kWH), službeno je u srijedu navečer objavila HERA.

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na sjednici održanoj 29. svibnja donijelo odluke o opskrbljivačima plinom u obvezi javne usluge – za razdoblje od 1. listopada 2024. godine do 30. rujna 2027., za 27 plinskih distribucijskih područja.

“Natječajem su odabrani najkonkurentniji ponuditelji prema kriteriju najnižeg troška opskrbe i kriteriju najvećeg dozvoljenog udjela pojedinog opskrbljivača u obvezi javne usluge”, navodi se u priopćenju koje je HERA na svojim internet stranicama objavila oko 23,20 sati.

Najviše zanimanja izazvalo je najveće distribucijsko područje, ono na području Zagreba gdje više od 290 tisuća kućanstava koristi plin, a prema podatcima iz HERA-ina priopćenja na na distribucijskom području Gradske plinare Zagreb za opskrbljivača u obvezi javne usluge od početka listopada pa do 30. rujna 2027. izabrana je tvrtka Međimurje-plin ponuđenom cijenom od 0,0095 eura/kWh.

To je niža cijena od one koju je nudila Gradska plinara Zagreb-Opskrba, a koja je, kako je poslijepodne izjavio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, iznosila 0,0102 eura/kWh.

Iz HERA-e u priopćenju podsjećaju da se opskrba plinom osigurava kroz tri moguće vrste usluge – javnu uslugu opskrbe, tržišnu uslugu opskrbe ili zajamčenu opskrbu plinom.

Javna usluga opskrbe plinom je usluga kojom se osigurava da barem jedan opskrbljivač je u obvezi osigurati opskrbu plinom za kategoriju kupaca kućanstva. Zbog toga je u Zakonu o tržištu plina (čl. 59.) utvrđeno da HERA provodi natječaj za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge plinom.

Odabrani opskrbljivači do kraja listopada kupcima trebaju dostaviti ugovor

Iz HERA-e ističu i kako su odabrani opskrbljivači dužni “najkasnije do 31. listopada 2024. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom dostaviti na sklapanje ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge zajedno s uvjetima ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge te informirati krajnje kupce o novim okolnostima vezanim uz određivanje opskrbljivača u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027.”

Pritom naglašavaju i kako svi registrirani opskrbljivači plinom krajnjim kupcima mogu ponuditi tržišne ugovore na svim distribucijskim područjima prema tržišnim uvjetima, što znači da i oni opskrbljivači koji nisu odabrani na natječaju za javnu uslugu opskrbe plinom mogu sudjelovati u daljnjoj opskrbi plina.

“Svi krajnji kupci iz kategorije kućanstvo imaju pravo odabira žele li kupovati plin po reguliranim uvjetima od opskrbljivača u obvezi javne usluge ili slobodno na tržištu od bilo kojeg opskrbljivača plinom. Opskrbljivač plinom, u skladu sa Zakonom o tržištu plina i Općim uvjetima opskrbe plinom, mora voditi računa da krajnji kupci iz kategorije kućanstvo dobiju sve relevantne informacije na temelju kojih mogu samostalno zaključiti koja je usluga opskrbe plinom – u okviru javne usluge ili tržišna usluga – za njih povoljnija”, ističe se u priopćenju.

Najavljuju se da će HERA, u cilju bolje informiranosti krajnjih kupaca vezano za odabir opskrbljivača plinom, objaviti i pustiti u rad web aplikaciju “Alat za usporedbu cijene plina”. Aplikacija će omogućiti transparentniju usporedbu raspoloživih tržišnih ponuda i uvjeta opskrbe plinom opskrbljivača na tržištu Republike Hrvatske te lakše i jednostavnije donošenje odluke o izboru opskrbljivača plinom, kao i pristup kontaktima opskrbljivača plinom, navodi se u priopćenju.

HERA je u priopćenju objavila i tablicu odabranih opskrbljivači u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027., s iznosima troška opskrbe plinom (bez PDV-a), po distribucijskim područjima.

E.ON Plin opskrbljivač na najviše distribucijskih područja

Prema toj tablici, zagrebačka tvrtka E.ON Plin od listopada će biti opskrbljivač u obvezi javne usluge na najviše distribucijskih područja, njih devet – koprivničke E.ON Distribucija plina (trošak opskrbe 0,0089 eura/kWh), Gradske plinare Bjelovar (0,0091 eura/kWh), Ivaplin (0,0091 eura/kWh), Komunalije-plin iz Đurđevca (0,0093 eura/kWh), tvrtke Plin sa sjedištem u Garešnici (0,0092 eura/kWh), Plin Vrbovec (0,0088 eura/kWh), Plinkoma iz Pitomače (0,0090 eura/kWh), Radnik-plina iz Križevaca (0,0089 eura/kWh), a preuzet će tu obvezu i na distribucijskom području Međimurje-plina (trošak opskrbe 0,0087 eura/kWh).

Varaždinski Termoplin i zabočki Zagorski metalac bit će opskrbljivači na po tri distribucijska područja – Termoplin na svom varaždinskom području (0,0079 eura/kWh), te distribucijskim područjima Ivkom-plin (0,0079 eura/kWh) i Zelina-plin (0,0085 eura/kWh), a Zagorski metalac na distribucijskim područjima Zagorski metalac, Humplin (Hum na Sutli) i Zelenjak plin (Klanjec), za koja je ponudio isti trošak opskrbe od 0,0079 eura/kWh.

Tvrtke HEP-Plin i Plinara istočne Slavonije od listopada će biti opskrbljivači u obvezi javne usluge na po dva distribucijska područja – HEP-Plin na svom distribucijskom području HEP-Plin (Osijek) te Papuk plin (Orahovica) i za oba je ponudio trošak opskrbe u iznosu od 0,0086 eura/kWh, a Plinara istočne Slavonije na svom distribucijskom području (0,0079 eura/kWh) i distribucijskom području Brod-plin (0,0085 eura/kWh).

Za opskrbljivača na distribucijskom području Čaplin izabrana je čazmanska tvrtka Komunalije s troškom opskrbe od 0,0084 eura/kWh, na distribucijskom području Dukom plin istoimena tvrtka s troškom opskrbe od 0,0075 eura/kWh, a na riječkom području od listopada će opskrbljivač u obvezi javne usluge biti tvrtka Energo s troškom opskrbe od 0,0080 eura/kWh.

Opskrbljivač u obvezi javne usluge na distribucijskom području Energo Metan bit će samoborski Energo Metan (0,0084 eura/kWh), a na distribucijskom području EVN Croatia Plin istoimena tvrtka (0,0068 eura/kWh).

Na distribucijskom području Plin Konjščina opskrbljivač će biti ta tvrtka (0,0079 eura/kWh), a na području pulske Plinare također istoimena tvrtka (0,0078 eura/kWh),

Inače, riječ je o drugom, ponovljenom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027.

Prvi je natječaj proveden od 22. ožujka do 19. travnja, a 24. travnja ga je poništilo Upravno vijeće HERA-e obrazlažući da je analiza zaprimljenih ponuda “ukazala na rizik od mogućeg značajnog povećanja tržišne koncentracije u segmentu javne usluge opskrbe plinom, kao i mogućih povezanih problema u sigurnosti opskrbe plinom”.

Ponovljeni se natječaj provodio od 16. do 24. svibnja, a njime su, uz osnovni kriterij najniže cijene, regulirani i dodatni i konačni kriterij, kao i kriterij najvećeg dozvoljenog udjela pojedinog opskrbljivača u obvezi javne usluge.

Osnovni kriterij je i nadalje najniži trošak opskrbe plinom, a natječajem je najviši trošak opskrbe za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027. utvrđen u iznosu od 0,0105 eura po kilovatsatu (eura/kWh), bez PDV-a.