Riječki gradonačelnik Marko Filipović rekao je u četvrtak na sjednici Gradskog vijeća, da radovi na gradilištu budućeg kompleksa autobusnog kolodvora i garaže na Žabici u Rijeci teku u skladu s planom , i ako se tako nastave trebali bi završili krajem 2025.

Odgovarajući na aktualnom satu riječkog Gradskog vijeća na pitanje Ivane Price (SDP) o dinamici radova, Filipović je istaknuo da investitor poštuje dogovorene rokove i u potpunosti je podmirio financijske obveze prema Gradu Rijeci.

Nakon sklapanja ugovora o gradnji, investitor je imao nešto više od godine dana na raspolaganju za dobivanje nužne dokumentacije, prije svega građevinske dozvole, a to je obavio u tom vremenu, dodao je gradonačelnik.

Sada se na lokaciji budućeg autobusnog kolodvora s 14 perona, garaže s oko 800 parkirnih mjesta i trgovačkog centra, uklanjanju građevine nekadašnjih skladišta, a usporedno nadležne službe rade na novom prometnom rješenju ovog dijela grada, rekao je Filipović.

Kupoprodajni ugovor između Grada Rijeke kao prodavatelja i tvrtke Best In Parking – Razvoj, kao kupca, vrijedan 85 milijuna kuna, potpisan je u rujnu 2022. Time je toj tvrtki prodano zemljište u središtu grada, na kojem se obavezala izgraditi kompleks autobusnog kolodvora s garažom.

Gradonačelnik Filipović je izvijestio i da su u tijeku radovi na uređenju novog parkirališta na istočnoj strani Exportdrva na Delti u središtu Rijeke. Na natječaj za koncesiju u trajanju od pet godina Lučke uprave Rijeka, javio se konzorcij riječke gradske tvrtke Rijeka plus i Luke Rijeka. Oni će, nakon uređenja koje uskoro treba završiti, upravljati parkiralištem s oko 600 mjesta, koje će biti u potpunosti natkriveno, dodao je.

Novo parkiralište će omogućiti zatvaranje parkirališta na Rivi i Adamićevom gatu, pa će Putnička obala riječke luke konačno biti bez automobila.

Na sjednici Gradskog vijeća prihvaćena je raspodjela decentraliziranih iznosa za osnovno školstvo i Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke u 2024. godini.

Vlada RH je obračunala Gradu Rijeci 2,53 milijuna eura decentraliziranih sredstava za osnovno školstvo, što je 2,56 posto više u odnosu na prijašnju godinu. Taj iznos je namijenjen za materijalne i financijske rashode te tekuće i investicijsko održavanje škola na području Rijeke.

Za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke je obračunato 2,28 milijuna eura, namijenjenih rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima. Taj iznos je veći za 108 tisuća eura nego u protekle četiri godine.

Osim tog iznosa iz državnog proračuna, Grad Rijeka je u svom proračunu za tekuću godinu izdvojio dodatnih 2,3 milijuna eura za vatrogastvo, kako bi se dosegao standard znatno iznad propisanog državnog minimuma, rekao je Filipović.