U Rakovcu je u tijeku izgradnja druge faze nogostupa od zgrade općine u Rakovcu do skretanja prema selu Dvorišću.

Ta dionica je dio projekta izgradnje nogostupa planiranog od centra Rakovca do skretanja za Hruškovec, za koji je ishođena građevinska dozvola.

nogostup

Projekt financiraju Zagrebačka županija i Općina Rakovec, a do sada je na području općine izgrađen nogostup od škole, uz mjesno groblje na cesti prema Mlaki, u duljini 300 metara.

Brankica Benc, načelnica općine kazala je kako će nogostup povećati sigurnost pješaka u prometu, posebno školske djece, te će stvoriti novu vizuru središta općine.