Grad Đurđevac je pokrenuo projekt izgradnje mostova na vodotoku Obuhvatni kanal Đurđevac na dvjema lokacijama Breščice i Jablanovac te na vodotoku Ivanjski kanal Đurđevac. Grad je već uredio dva mosta u Suhoj Kataleni te je prošle godine izgrađen most preko Anskog kanala u Đurđevcu.

Nakon ishođenja građevinske dozvole krenuli su radovi na izgradnji betonskih mostova preko Obuhvatnog kanala u predjelima Breščice i Jablanovac u Đurđevcu. Nakon uklanjanja postojećih mostova koji su zbog dotrajalosti i oštećenja bili opasni za prijelaz u tijeku su radovi betoniranja temelja upornjaka i krila upornjaka te postavljanje oplate na mostovima.

Radovi će završiti početkom ožujka kada će se mostovi staviti u funkciju, te će poljoprivrednici moći sigurno doći do svojih polja.

Ukupna vrijednost radova izgradnje mostova na vodotocima iznosi 609.000 kuna, Grad će financirati iznos od 409.000 kuna dok će Hrvatske vode sufinancirati iznos od 200.000 kuna.

prigorski.hr