U Maloj gradskoj vijećnici danas je potpisan Sporazum o zajedničkoj suradnji između Grada Križevaca i općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec, uključenih u projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa – PRŠI.

Sporazum je, u ime Grada Križevaca, potpisao gradonačelnik Mario Rajn, a prisutni su bili i predstavnici navedenih općina te pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu Ivan Biškup.

Ovime je definirano sve vezano uz pripremu, prijavu i provedbu projekta „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“.

Predmet Sporazuma je zajednička suradnja na Projektu razvoja BB na području Grada Križevaca te općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec, a u ime potpisnika Sporazuma, Grad Križevci će podnijeti prijavu na „Javni poziv – pred-odabir“ koji provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije.

Grad Križevci kao Nositelj projekta, te općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec, pokrenuli su projekt Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova, za područje Grada Križevci i Općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.

Projektom se planira implementacija nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže sljedeće generacije (Next Generation Access network – NGA mreža), koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi dugoročni društveni i gospodarski razvitak područja. Projekt će se prijaviti za sufinanciranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije.