Grad Zagreb izvijestio je u četvrtak da uvodi Centralni obračun plaća (COP) kao prvu fazu uspostave gradske Riznice, jedinstvenog računovodstveno-informacijskog sustava koji podiže transparentnost gradskog proračuna.

“Riznica je sustav upravljanja financijama grada kroz jedinstveni račun, koji omogućuje transparentno upravljanje proračunom i bolju kontrolu upravljanja novcem”, izjavila je zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.

“Uvođenjem riznice postaje moguće dobiti potpun i pravovremen uvid u trošenje proračuna, unaprijediti planiranje i izvršenje proračuna, te se također smanjuje mogućnost zloupotreba”, dodala je.

Centralni obračun plaća prvi je korak u uspostavi jedinstvenog informacijskog sustava Riznice Grada Zagreba i njegovih proračunskih korisnika. Njime gradska uprava ispunjava jedan od izbornih ciljeva koji čine dio koalicijskog sporazuma s SDP-om, ističe se u priopćenju.

Sustav COP-a obuhvaća sva gradska upravna tijela i sve ustanove u vlasništvu Grada Zagreba, što uključuje obračun osobnog dohotka za više od 12.000 zaposlenika u gradskoj upravi.

Ugovor za implementaciju COP-a vrijedan 1,5 milijuna eura s PDV-om potpisan je krajem siječnja, a rok uspostave je do kraja ove godine.

Projekt izgradnje sustava gradske Riznice započeo je 2022. te zbog svoje kompleksnosti iziskuje znatna proračunska sredstva i višegodišnje razdoblje provedbe.

Uvođenje COP-a prva je od tri faze digitalizacije rizničnog poslovanja, nakon koje slijedi uvođenje računovodstvenog modula, tzv. ERP-a, kojim se na jedinstven i transparentan način upravlja svim prihodima, rashodima i financijskom imovinom grada i njegovih ustanova.

Završna faza uključuje objedinjeni informacijski sustav za upravljanje planom nabave, postupcima javne nabave, okvirnim sporazumima, ugovorima, narudžbenicama i jednostavnom nabavom, kao i svom pratećom dokumentacijom, navodi se u priopćenju.