Na ovotjednoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vrbovca, vijećnik Stjepan Fotović (Hrvatski laburisti) postavio je pitanje gradonačelniku Denisu Kralju oko nogostupa u Zagrebačkoj ulici.

– Radova ima dosta na području grada. Objavljeno je da je Grad dobio sredstva za sanaciju nogostupa u Zagrebačkoj ulici. To je dosta dugačka dionica, pa me zanima kako će ići dinamika i kada će radovi početi? – pitao je Fotović na Aktualnom satu.

FOT_4628

Gradonačelnik Denis Kralj kazao je kako su od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobili 220 tisuća eura za taj nogostup.

– Od brojnih projekata koje prijavljujemo, ovo mi je jedan od najdražih. Upravo se na ovom projektu pokazala sposobnost Gradske uprave u prijavi za EU fondove i dobivanju novca za svoj grad. Nogostup u Zagrebačkoj je u lošem stanju, puno puta je prekopan. Kada pada kiša voda stoji na njemu, a ipak se radi o glavnom nogostupu u gradu. Trošak njegove sanacije je 276 tisuća eura ili dva milijuna kuna. Mi taj novac nemamo na lageru, pa mi je drago da smo uspjeli iskoristiti prijavu na Fond za zaštitu okoliša, gdje nam je odobreno 1,6 milijuna za prenamjenu tog nogostupa u pješačko-biciklističku stazu sa ozelenjavanjem.

U rujnu prošle godine smo usvojili Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka. Imaju ga usvojeni veći gradovi i tek nekoliko manjih. Tjedan dana nakon glasanja, bio je raspisan natječaj na koji smo se javili. Velik novac smo dobili i pokazali da smo sposobni dobiti novac. Rok za provedbu je 30 mjeseci, ali se nadam da ćemo uspjeti nogostup sanirati u ovoj godini – poručio je Kralj.

FOT_4613