Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline raspisao je Javni poziv za prijavu fizičkih/pravnih osoba i organizacija civilnog društva za sufinanciranje zamjene krovnog pokrova objekata na području Grada Svetog Ivana Zeline – “Zelina bez azbesta”.

JAVNI POZIV

PRILOG 1 – PRIJAVNI OBRAZAC

PRILOG 2 – SUGLASNOST SUVLASNIKA

PRILOG 3 – ZAHTJEV ZA ISPLATU SREDSTAVA