Gradonačelnik Mario Rajn donio je Zaključak o proglašenju sajamskih dana za vrijeme trajanja manifestacije Advent u Križevcima.

U svrhu dodatne ponude i promidžbeno-turističkih aktivnosti od 01. prosinca 2023. godine pa do 08. siječnja 2024. godine za vrijeme trajanja manifestacije Advent u Križevcima proglašavaju se sajamski dani na području Grada Križevaca.

Prigodna prodaja u adventskim kućicama, kioscima, štandovima i sl. kao sastavni dio sajamskih događanja u navedenom razdoblju može započeti najranije u 9,00 sati i završiti najkasnije u 24,00 sata, izuzev dočeka Nove godine kada se odobrava rad do 01,00 sat.