Grad Križevci objavio je javne natječaje za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u 2024. godini.

Ovog puta osiguran je do sada najveći iznos, čak 86 tisuća eura, kojima će se financirati programi i projekti udruga iz područja kulture, sporta i rekreacije te socijalne skrbi, zdravstva i humanitarne djelatnosti.

Rok za dostavu projektnih prijava je 29. siječnja 2024. godine.

Više detalja oko natječaja zainteresirani mogu vidjeti na https://krizevci.hr/dokumenti/objava-natjecaja-za-sufinanciranje-programa-i-projekata-udruga-i-drugih-ocd-u-2024/