Grad Križevci objavio je javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na dar za božićne blagdane (božićnicu) u 2023. godini.

Pravo prijave na javni poziv imaju osobe s prebivalištem na području Grada Križevaca čiji ukupni mjesečni prihodi ne prelaze 300,00 EUR (2.260,35 HRK) i koje imaju jedan od sljedećih statusa: umirovljenik, korisnik zajamčene minimalne naknade, osoba s  invaliditetom, nezaposleni hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili korisnik nacionalne  naknade za starije osobe.

„Sukladno prijedlozima umirovljenika i s obzirom na inflaciju, od ove godine krećemo s  dodjelom božićnica temeljem osobne prijave građana. Podsjećam da smo i prijašnjih godina  dodjeljivali dar za građane povodom Božića, ali prema popisu drugih ustanova i udruga.  Ovim putem pozivam sve koji ulaze u ovu kategoriju da se prijave na javni poziv. Nadam se  da ćemo na ovaj način barem malo uljepšati svima Božić,“ istaknuo je gradonačelnik Mario Rajn.

Osobe su dužne uz prijavu popuniti obrazac koji se nalazi na www.krizevci.hr, a moguće ga  je preuzeti i u Info uredu Gradske uprave te priložiti sljedeću dokumentaciju: presliku važeće osobne iskaznice (obostrano s vidljivim OIB-om), dokaz o mirovinskim primanjima – odrezak mirovine za mjesec rujan ili listopad 2023. godine (odnosi se na tuzemnu i inozemnu  mirovinu), preslika rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad o priznanju prava na  zajamčenu minimalnu naknadu (uvid u dokumentaciju u Gradskoj upravi), dokaz o statusu  osobe s invaliditetom – preslika rješenja nadležnog tijela kojim se dokazuje postojanje nekog  oblika oštećenja (tjelesno oštećenje minimalno 70% ili minimalno treći stupanj oštećenja), dokaz o statusu nezaposlenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – preslika Rješenja  nadležnog tijela kojim se potvrđuje kako osoba ima status hrvatskog branitelja iz  Domovinskog rata s minimalno 100 dana sudjelovanja u borbenom sektoru, dokaz o statusu  korisnika nacionalne naknade za starije osobe – preslika Rješenja kojim se osobi priznaje  nacionalna naknada za starije osoba te potvrda od IBAN-u tekućeg/žiro računa u banci (osim  korisnika ZMN-a).

Visina dara za božićne blagdane utvrdit će se posebnim zaključkom, a javni poziv otvoren je od 24. listopada do 13. studenog 2023. godine.

Prijave se podnose isključivo na propisanom obrascu s traženim prilozima te se dostavljaju u  Pisarnicu Grada Križevaca, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, soba 1/prizemlje,  svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati ili na e-mail adresu [email protected].

Više detalja nalazi se na www.krizevci.hr.