Pored glavnog šatora na dubravskom Dudnjaku ispečen je vol.

Podjela ove delicije predviđena je u nedjelju u 15 sati.

Dsc 7311 Dsc 7312