Stotinjak stabala bijele topole, hrasta lužnjaka, lipe, divlje trešnje i divlje kruške zasađeno je danas u Dravskoj park-šumi u Varaždinu u sklopu akcije „Dani zajedničke sadnje“, koju su organizirale Hrvatske šume zajedno s Varaždinskom županijom i Javnom ustanovom Priroda Varaždinske županije.

Na sam Međunarodni dan šuma i prvi dan proljeća sadnice bijele topole i divlje kruške zajedno su posadili župan Anđelko Stričak, gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj i voditelj Uprave šuma Podružnica Koprivnica Damir Felak. U akciji su sudjelovali djelatnici Hrvatskih šuma, Varaždinske županije i JU Priroda, kao i mladi – članovi Vijeća učenika Varaždinske županije.

I dok su na šumskim površinama diljem zemlje Hrvatske šume posadile više od devet milijuna sadnica, na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke zasađeno ih je više od 600.000, istaknuo je Damir Felak, voditelj Uprave šuma – Podružnica Koprivnica.

– Hrvatske šume su tradicionalno organizator ovakvih akcija pošumljavanja, a uvjeren sam da ćemo nastaviti raditi u tom pravcu jer šuma je zdravlje. Upravo je to tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana šuma. Nadam se da ćemo očuvati naše šume, usprkos velikim klimatskim promjenama. Nastojat ćemo da šume ostanu barem ovakve kakve jesu, ako ne i bolje – istaknuo je Felak.

Šumska stabla neminovno odumiru uslijed fiziološke starosti, a njihovim odumiranjem i uklanjanjem nastaju čistine. Tako je nastala i čistina u jugoistočnom dijelu Dravske park-šume na kojoj je danas zasađeno stotinjak stabala s ciljem da se potakne obnova i prirodno pomađivanje šume, pojasnila je Sanja Kopjar, ravnateljica Javne ustanove Priroda.

– Akcija se prvi put održava u Dravskoj park šumi, koja je poznata po svojoj velikoj biološkoj i krajobraznoj raznolikosti te je višestruko zaštićena. Ovdje nailazimo i na pojedina stabla velike starosti, među kojima je skupina bijelih topola koje su zaštićene kao botanički spomenik prirode. Radi se o doista raritetnim primjercima u ovom dijelu Hrvatske. Kao autohtona vrsta, ova se skupina uspjela održati ovdje uz rijeku Dravu više od stotinu godina – rekla je Sanja Kopjar.

Danas obilježavamo Međunarodni dan šuma, a sutra je Svjetski dan voda, dva najvažnija dana vezana za zaštitu okoliša, istaknuo je župan Anđelko Stričak.

– Važno je istaknuti da šume čine 43 posto ukupnog teritorija Varaždinske županije. Prostiru se na ukupno 44.247 hektara i to na planinskim masivima Ivančice, Kalnika i Ravne gore te na nižim, brežuljkastim područjima, kao i uz rijeku Dravu. Od ukupne površine 30.802 hektara šuma je u privatnom vlasništvu, a svega 13.445 hektara u državnom vlasništvu. Već sam taj omjer dovoljno govori da moramo održavati ovakve akcije kako bismo privatne šumoposjednike potaknuli da poduzmu sve da se te šume očuvaju. Sutra se pak obilježava Svjetski dan voda. Da bismo naše vode očuvali u što kvalitetnijem stanju, na području županije u planu je sedam aglomeracija. Toplička je završena, varaždinska i ivanečka se gradi, a nakon što sve tri budu završene, 53.486 novih stanovnika će biti priključeno na sustav javne odvodnje i pročišćavanja. To je opet veliki iskorak u zaštiti voda – rekao je župan Stričak.

Dravska park-šuma je neka vrsta pluća Grada Varaždina i zahvalni smo Hrvatskih šumama što se brinu o njoj, istaknuo je pak gradonačelnik Bosilj.

– Dosta stabala moralo se ukloniti jer je neminovan istek biološkog vijeka života drveća stoga se moraju srušiti drveća koja su opasna po život za naše sugrađane, ali kao što vidite sadi se puno novih sadnica i očuvat ćemo Dravsku park-šumu kao omiljeno šetalište naših sugrađana. Grad Varaždin uređuje i gradske parkove, danas smo sadili i drvored ispred III. osnovne škole. Očuvanjem i sadnjom zelenila i drveća u našem gradu ostajemo povezaniji s prirodom, a to je uistinu važno za bolju kvalitetu života i puno utječe na naše zdravlje – rekao je Bosilj.

sadnja_drveca_dravska_park_suma_2023 (1) sadnja_drveca_dravska_park_suma_2023 (2) sadnja_drveca_dravska_park_suma_2023 (3) sadnja_drveca_dravska_park_suma_2023 (4) sadnja_drveca_dravska_park_suma_2023 (5) sadnja_drveca_dravska_park_suma_2023 (6) sadnja_drveca_dravska_park_suma_2023 (7) sadnja_drveca_dravska_park_suma_2023 (8) sadnja_drveca_dravska_park_suma_2023 (9) sadnja_drveca_dravska_park_suma_2023 (11) sadnja_drveca_dravska_park_suma_2023 (12)