Sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca održana je večeras u Gradskoj vijećnici. Izglasana je Odluka o dugoročnom zaduživanju Grada za projekte izgradnje vrtića u Luki i Lonjici.

Kako je pojasnio gradonačelnik Denis Kralj, potreban je kredit od 2,4 milijuna eura.

– Prije tri godine smo otvorili novi vrtić u Jugu, ali potreba za smještajem u vrtiće je sve veća. Za nove vrtiće u Luki i Lonjici smo putem EU fondova i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dobili mala sredstva. Cijena oba vrtića je 22,5 milijuna kuna, a dobili smo 5 milijuna kuna. Još nije poznato hoće li Vlada dati potporu. Kredit bi digli kod HBOR-a uz kamatu oko 1,5 posto. Kamata je niska jer će biti sufinancirana kroz EU sredstva – rekao je Kralj i dodao kako ova Odluka ne znači da će Grad kredit podići odmah.

Izglasan je i zaključak o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Vrbovca.

Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za uklanjanje u 2023. godini podnio je zamjenik gradonačelnika Marko Belošević.

– U prošloj godini smo imali prijavljen jedan deponij, što je puno manje nego ranijih godina. Imali smo jednu lokaciju u Konaku koju je prijavila grupa građana, Komunalac je to počistio. Uredno vodimo ELOO sustav, odnosno evidenciju lokacija odbačenog otpada. Ove godine smo već počistili jedan deponij – rekao je Belošević.

Prihvaćeno je izvješće o radu Komunalca Vrbovec, odnosno organizacijske jedinice za sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada u 2023. godini. Direktor Mato Jelić istaknuo je kako su prikupili 2958 tona miješanog komunalnog otpada.

– Biorazgradivi otpad su građani i dalje kompostirali sami, a sakupili smo 191 tonu glomaznog otpada. Sakupili smo 220 tona papira, što je više u odnosu na godinu ranije, te 140 tona plastike. Zbrinjavanje plastike nam je problem jer je poskupilo do 50 posto. Imamo četiri kamiona za skupljanje otpada i jedan kamion za podizanje kontejnera. Nabavili smo novi kamion s najboljom nadogradnjom na tržištu te njegovu isporuku očekujemo u petak. U zadnjih šest godina smo kupili pet kamiona. U razdoblju od 2005. do 2019. godine je kupljen samo jedan kamion, dosta smo investirali i imamo opremu za rad – rekao je Jelić i dodao kako je ulazak Općine Brckovljani u vlasničku strukturu Komunalca bio dobra poslovna odluka.

Vijećnici su na kraju sjednice prihvatili zahtjev za sazivanje tematske sjednice Gradskog vijeća na temu izgradnje kanalizacijskog sustava na području Vrbovca. Sjednicu su zatražili HDZ-ovi vijećnici Damir Fašaić i Tomislav Grežina te traže da se ona sazove u što žurnijem roku.

Radovi na izgradnji kanalizacije krenuli su u prosincu 2021., a rok za izvođenje radova je bio kraj 2023. godine.

Cilj je da se radovi naprave što brže, bolje i kvalitetnije, poručio je Damir Fašaić.

– Svi smo okruženi s tim radovima i svi imamo probleme. Ja osobno imam problema u Cerju gdje su radovi zaustavljeni. Putem tematske sjednice želimo saznati što je odrađeno i što se planira te upozoriti izvođača radova i nosioca projekta na probleme. Ne možemo to više trpjeti i želimo da se radovi izvedu što bolje. Neće to biti završetak jer nas čeka još puno pritisaka i sastanaka – rekao je Fašaić i zahvalio svim vijećnicima što su podržali održavanje sjednice.

Tomislav Grežina na tematsku sjednicu je pozvao direktora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije Tomislava Mastena te predstavnike mjesnih odbora.

FOT_1088 FOT_1102 FOT_1121 FOT_1122 FOT_1125 FOT_1127 FOT_1130 FOT_1131 FOT_1135 FOT_1136 FOT_1139 FOT_1140 FOT_1141 FOT_1145