U sklopu Programa „Energija i klimatske promjene“ financiranog sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške provodi se projekt na geotermalnoj bušotini Križevčanka -1. Vrijednost projekta iznosi 507,580,00 eura.

Geotermalna bušotina Križevčanka -1 planirana je za grijanje kompleksa javnih zgrada koje se nalaze u neposrednoj blizini bušotine, a to su škole, Veleučilište u Križevcima i gradski bazen.

U Križevcima su u tijeku dva projekta iz područja geotermalne energije koji su sufinancirani u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021. u iznosu od gotovo milijun eura. Riječ je o projektima pod nazivom „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na području Grada Križevaca“ i „Uspostavljanje sustava za proizvodnju geotermalne energije na području Grada Križevaca“.

Danas su započela hidrodinamička ispitivanja na geotermalnoj bušotini čime će se utvrditi karakteristike i parametri ležišta potrebni za izradu Elaborata o rezervama što je ključan dokument na temelju kojeg se dobiva dozvola za eksploataciju.
Radove su obišli križevački gradonačelnik Mario Rajn, zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu Ivan Biškup.

DSC_6091 DSC_6092 DSC_6097 DSC_6098 DSC_6101 DSC_6102 DSC_6103 DSC_6106 DSC_6110 DSC_6124 DSC_6128 DSC_6129 DSC_6133 DSC_6141 DSC_6147 DSC_6143 DSC_6150 DSC_6159 DSC_6162 DSC_6164 DSC_6173