Danas je u Križevcima Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije obilježio Nacionalni dan Hitne medicinske službe. Tom prilikom održana je besplatna edukacija građana uz uporabu AVD uređaja.

Uime grada Križevaca čestitke povodom Nacionalnog dana Hitne medicinske službe uputio je pročelnik Sandro Novosel. -Drago mi je da je građanima Križevaca danas pokazan rad automatskog defibrilatora koji je postavljen prošloga tjedna. Svi znamo da je njegova svrha, da u kratko vrijeme kada netko doživi zastoj srca, da mu prolaznici mogu pomoći do dolaska medicinske pomoći. Čestitam još jednom hitnim medicinskim djelatnicima njihov dan i nadam se da će imati što manje posla – rekao je Novosel.

Željko Poljak, voditelj Hitne medicinske službe u Križevcima zahvalio se gradu na nabavi automatskog defibrilatora. Ove godine smo povodom obilježavanja Nacionalnog dana Hitne medicinske službe odlučili u suradnji s gradom, odlučili pokazati našim sugrađanima kako da na ispravan način koriste automatski defibrilator. Naime, svakog sata u Hrvatskoj jedna osoba doživi iznenadan srčani zastoj. 60 do 70 posto tih slučajeva se dogodi na javnom prostoru, s time da hitna nije uvijek dostupna da u brzom vremenu reagira. Upravo zato nam je bitno da naši sugrađani budu educirani kako bi mogli pomoći osobama koje dožive takav zastoj, a samim time i povećati šanse za preživljavanje. Ovaj uređaj uz vanjsku masažu srca povećava u velikom postotku šanse za preživljenje, a samim time ta osoba kasnije može normalno funkcionirati – kazao je Poljak.

Nacionalni dan Hitne medicinske službe održava se kako bi se ukazalo na važnost i specifičnost hitne medicinske službe, dala podrška pružateljima hitnog medicinskog zbrinjavanja i potaknulo građane da ispravnim postupcima pozivanja hitne medicinske službe i pružanja prve pomoći do dolaska medicinskih timova, doprinesu boljem zdravstvenom ishodu unesrećenog ili oboljelog građanina.

defibrilator-01 defibrilator-02 defibrilator-03 defibrilator-04 defibrilator-05 defibrilator-06 defibrilator-07 defibrilator-08 defibrilator-09 defibrilator-10 defibrilator-11 defibrilator-12 defibrilator-13