Obrtnička komora Varaždinske županije je danas u Županijskoj palači u Varaždinu upriličila tradicionalnu svečanost na kojoj su uručene majstorske diplome obrtnicima koji su ispit uspješno položili tijekom 2023. godine.

Majstorske diplome steklo je po pet elektroinstalatera i frizera, po tri kuhara, vodoinstalatera, instalatera grijanja i klimatizacije te mesara, po dva klesara i autoservisera te po jedan elektromehaničar, natkonobar, stolar, urar, staklar, vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije, zidar, autolimar i automehaničar.

Zahvaljujući Matiji Benkusu koji je položio majstorski ispit za urara, jedno od najdeficitarnijih zanimanja u Varaždinskoj županiji ima budućnost.

– U današnje vrijeme je teško biti urar, jer se ljudi privikavaju na nove tehnologije te sve više prihvaćaju i pametne satove, tako da je naše zanimanje u izumiranju. Međutim, cijela moja obitelj se trudi. Tradicija našeg urarskog obrta starija je od 50 godina. Urari su bili moj djed i moj otac, a stariji brat je majstorski ispit položio prije dvije godine. Odlučio sam i ja krenuti tim stopama da u budućnosti mogu osobno prenositi znanja svojoj djeci – rekao je Matija Benkus.

U Varaždinskoj županiji radi 3.777 obrta, a interes za polaganje majstorskih ispita je sve veći, istaknuo je predsjednik Obrtničke komore Varaždinske županije Igor Šoković.

– Za majstorski ispit je prošle godine bilo upisano 38 kandidata, od kojih su ga njih 33 uspješno položili. Posebno treba istaknuti da su ispite polagali za 17 obrtničkih zanimanja, među kojima i za vrlo deficitarna kao što su staklar, urar i klesar. Po tome Obrtnička komora Varaždinske županije prednjači u Hrvatskoj zajedno s Međimurjem. Majstor je najviši status koji jedan zanatlija može imati, a dominiraju uslužne djelatnosti kao što su automehaničari, autoelektričari, frizeri i kozmetičari, dok se manje prakticiraju proizvodni obrti. Čestitam svim novim majstorima! – rekao je Šoković.

Majstorske diplome uručio je zajedno sa zamjenicom župana Silvijom Zagorec.

– Za gospodarstvo Varaždinske županije obrtništvo je od iznimnog značaja, a pokazuje posebnu žilavost i održivost. Obrta ima sve više, tako da bilježimo porast od 10,5 posto u odnosu na prošlu godinu. Nadamo se da će radionice i poslovni prostori naših obrtnika biti puni mladih. Posebno veseli podatak da je u Varaždinskoj županiji u ovoj školskoj godini upisano pet posto više učenika u obrtnička zanimanja nego što je bilo planirano. Doista ulažemo znatne napore u promociju obrtničkih zanimanja zajedno s Obrtničkom komorom i s ravnateljima naših strukovnih škola. Čestitam svim novim majstorima koji su uspješno položili ispite, želim vam puno poslovnih i osobnih uspjeha! – istaknula je zamjenica Silvija Zagorec, koja je čestitke uputila i dobitnicima priznanja.

Naime, na svečanosti su uručena i priznanja Hrvatske obrtničke komore članovima Obrtničke komore Varaždinske županije koja su im dodijeljena u 2023. godini kao istaknutim članovima obrtničke populacije.

majstorske_diplome_priznanja_obrtnicka_komora_vz_zupanije_ozujak_2024 (4) majstorske_diplome_priznanja_obrtnicka_komora_vz_zupanije_ozujak_2024 (5) majstorske_diplome_priznanja_obrtnicka_komora_vz_zupanije_ozujak_2024 (6) majstorske_diplome_priznanja_obrtnicka_komora_vz_zupanije_ozujak_2024 (8) majstorske_diplome_priznanja_obrtnicka_komora_vz_zupanije_ozujak_2024 (9) majstorske_diplome_priznanja_obrtnicka_komora_vz_zupanije_ozujak_2024 (10) majstorske_diplome_priznanja_obrtnicka_komora_vz_zupanije_ozujak_2024 (11) majstorske_diplome_priznanja_obrtnicka_komora_vz_zupanije_ozujak_2024 (13) majstorske_diplome_priznanja_obrtnicka_komora_vz_zupanije_ozujak_2024 (15) majstorske_diplome_priznanja_obrtnicka_komora_vz_zupanije_ozujak_2024 (16) majstorske_diplome_priznanja_obrtnicka_komora_vz_zupanije_ozujak_2024 (18) majstorske_diplome_priznanja_obrtnicka_komora_vz_zupanije_ozujak_2024 (20) majstorske_diplome_priznanja_obrtnicka_komora_vz_zupanije_ozujak_2024 (21) majstorske_diplome_priznanja_obrtnicka_komora_vz_zupanije_ozujak_2024 (22) majstorske_diplome_priznanja_obrtnicka_komora_vz_zupanije_ozujak_2024 (23) majstorske_diplome_priznanja_obrtnicka_komora_vz_zupanije_ozujak_2024 (24)