Članovi Udruge Salers Croatia okupili su se danas u Kulturnom centru u Dubravi kako bi održali godišnju skupštinu.

Skupštini su nazočili ispred Hrvatske egncije za poljoprivredu i hranu Vatroslav Tissauer i Željko Picig, te u ime Ministarstva poljoprivrede Marica Dražić, Marijan Sučija, Tomislav Anđelić te gosti iz BiH.

Izvještaj o radu Saveza u 2022. godini i plan za ovu godinu iznio je predsjednik Mirko Devčić. Skupštinari su osim uzgojnih tema raspravljali i o suradnji sa mesnim industrijama, plasmanu rasplodnih i klaoničkih grla, a predstavljena je i analiza rezultata trupova na liniji klanja.

– Jako dobru suradnju smo ostvarili s HAPIH-om, a sudjelovat ćemo na Proljetnom i na Jesenskom Bjelovarskom sajmu. Imamo 72 bika s HB brojem. Imamo kvalitetu mesa, krenuli smo i s izvozom u susjedne zemlje – istaknuo je Devčić i dodao kako je Ministarstvo poljoprivrede još 2010. godine pomoglo oko priznavanja pasmine Salers u Hrvatskoj. -Imamo odlični suradnju i s francuskim Salers savezom, a veseli što uzgajivači ove pasmine ne odustaju, već povećavaju broj grla i puno je mladih uzgajivača – rekao je.

Željko Picig osvrnuo se na uzgojni program pasmine i bikove te pozvao uzgajivače da junice ne pripuštaju prerano. -Ocjenjujemo bikove diljem Hrvatske, a primijetili smo u brojnim stadima da dolazi do preranog pripuštanja junica – istaknuo je i dodao kako uzgajivači trebaju poraditi na hranidbi i uvjetima držanja grla kako bi rezultati bili još bolji.

Vatroslav Tissauer rekao je medijima kako je 2020. godine potpisan ugovor o suradnji HAPIH-a i Udruge Salers Croatia i da je suradnja jako dobra. -Unatoč teškoj situaciji u govedarstvu, kod Salers pasmine bilježimo pozitivan trend. U Hrvatskoj je prije tri godine bilo 1000 krava, a danas se broj krava kreće blizu 2000 krava – rekao je rukovoditelj Odjela za razvoj i koordinaciju uzgojnih udruženja u Centru za stočarstvo HAPIH-a i dodao kako je HAPIH kroz svoje područne urede uvijek na pomoći uzgajivačima.

Tomislav Anđelić osvrnuo se na klasifikatore, klaaonice i predstavio europske prakse, a Marica Dražić se osvrnula na brojne aktivnosti Ministarstva poljoprivrede i na stanje u sektoru. -Proizvodnja mlijeka, ali i mesa u Europi pada. Unatoč tome, mladi imaju budućnost u pašnjačkom uzgoju goveda – istaknula je

Sva izvješća i planovi rada udruge prihvaćeni su jednoglasno.

DSC_6506 DSC_6508 DSC_6510 DSC_6511 DSC_6512 DSC_6518 DSC_6522 DSC_6524 DSC_6526 DSC_6531 DSC_6562 DSC_6582 DSC_6587 DSC_6592