U Saboru je u ponedjeljak u organizaciji saborske Službe za građane održana 11. simulirana sjednica za učenike 49 srednjih škola iz svih krajeva Hrvatske, na kojoj su učenici raspravljali o Zakonu o sustavu civilne zaštite.

Sjednicu je otvorio predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, a prije samog konstituiranja simulirane sjednice Jandroković je dodijelio nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola i njihovim mentorima koji su sudjelovali u ovogodišnjim online kvizovima „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“.

Mjesto predsjednice Sabora i tajnice simulirane sjednice preuzele su učenice 4. razreda Prve gimnazije Varaždin Ana Cikač i Ana Špoljarić. Za potpredsjednicu simuliranog Sabora izabrana je Dora Vidaković, a za zamjenicu tajnice Dora Lacković, također učenice 4. razreda Prve gimnazije Varaždin.

U skladu s praksom, 11. simulirana sjednica učenika srednjih škola započela je intoniranjem himne i minutom šutnje za sve poginule u Domovinskom ratu. Na dnevnom redu sjednice našao se Prijedlog zakona o sustavu civilne zaštite s Konačnim prijedlogom zakona, prvo i drugo čitanje (hitni postupak). Rasprava je započela očitovanjem pet nadležnih saborskih odbora koji su na zajedničkoj sjednici raspravljali o predmetnom Zakonu. Nakon izlaganja odbora uslijedilo je iznošenje stajališta 29 klubova zastupnika. U pojedinačnim raspravama iz saborskih klupa govorilo je 18 učenika. Mladi su zastupnici pripremljeno i aktivno kroz raspravu iznosili konstruktivne i argumentirane prijedloge.

Po svršetku pojedinačnih rasprava, predsjednica je zaključila raspravu i pozvala na izjašnjavanje o amandmanima. Predlagatelj Prijedloga zakona prihvatio je sve podnesene amandmane koji su time postali sastavnim dijelom teksta Konačnog prijedloga zakona o sustavu civilne zaštite. Kako su Klub zastupnika Škole za cestovni promet Zagreb i nezavisni zastupnik Juraj Meštrić iz Treće gimnazije Zagreb te Klub zastupnika Srednje škole Tina Ujevića iz Vrgorca zatražili da se o njihovim amandmanima posebno izjašnjava, o njima su zastupnici glasovali zasebno. Zastupnici su prvo pristupili glasovanju o amandmanu Kluba zastupnika Škole za cestovni promet Zagreb i nezavisnog zastupnika Jurja Meštrića iz Treće gimnazije Zagreb koji je usvojen s 94 glasa za, 13 suzdržanih i 9 glasova protiv. Potom se glasovalo o amandmanu Kluba zastupnika Srednje škole Tina Ujevića iz Vrgorca koji je također usvojen s 73 glasa za, 22 suzdržana i 25 glasova protiv, čime su amandmani postali sastavnim dijelom teksta Konačnog prijedloga zakona.

Predsjednica Ana Cikač pozvala je potom zastupnike na glasovanje o tekstu Konačnog prijedloga zakona o sustavu civilne zaštite koji je zajedno sa svim amandmanima usvojen s 81 glasom za, 19 suzdržanih glasova i 19 glasova protiv.
Potom je predsjednica zastupnike pozvala da glasuju i o Prijedlogu zaključka Kluba zastupnika Prve gimnazije Varaždin koji je usvojen s 64 glasa za, 13 suzdržanih i 44 glasova protiv, čime je Sabor zadužio Vladu Republike Hrvatske da u roku od šest mjeseci u saborsku proceduru uputi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

Simulirajući rad zastupnika u Hrvatskom saboru, učenici srednjih škola na neposredan način usvajaju znanja o zakonodavnoj proceduri i tijeku donošenja zakona što za njih predstavlja dragocjeno iskustvo. Sudjelujući u radu simulirane sjednice učenicima se također podiže razina znanja o najvišem predstavničkom i zakonodavnom tijelu Republike Hrvatske te pruža mogućnost boljeg razumijevanja njegove uloge u životu građana. Simulirana sjednica se odvija prema vlastitom Poslovniku i općenito doprinosi razvoju demokratske političke kulture među učenicima.

Simulirana_Skupna Simulirana_Dvorana pogled