Betlehemska radost proširila se i ove godine u Svetom Petru Orehovcu. Uprizorene su žive jaslice, a župnik Krunoslav Detić blagoslovio je okupljenu dječicu.

Održano je i svečano misno slavlje, a mi donosimo nekoliko fotografija.

IMG_3033 IMG_3035 IMG_3036 IMG_3037 IMG_3039 IMG_3042 IMG_3043 IMG_3044 IMG_3045 IMG_3047 IMG_3048 IMG_3049 IMG_3051 IMG_3052 IMG_3053 IMG_3054 IMG_3055 IMG_3056 IMG_3057 IMG_3059 IMG_3060 IMG_3061 IMG_3062 IMG_3064 IMG_3065 IMG_3067 IMG_3069 IMG_3070 IMG_3072 IMG_3074 IMG_3075 IMG_3077 IMG_3078 IMG_3079 IMG_3080 IMG_3082 IMG_3084 IMG_3085 IMG_3088 IMG_3090 IMG_3091 IMG_3093 IMG_3095 IMG_3096 IMG_3097 IMG_3098 IMG_3099 IMG_3100 IMG_3102 IMG_3105 IMG_3106 IMG_3107 IMG_3111 IMG_3112 IMG_3113 IMG_3115 IMG_3116 IMG_3118 IMG_3120 IMG_3121 IMG_3125 IMG_3129 IMG_3132 IMG_3136 IMG_3142 IMG_3143 IMG_3147 IMG_3148 IMG_3149 IMG_3150 IMG_3151 IMG_3159 IMG_3160 IMG_3163 IMG_3165 IMG_3167 IMG_3171 IMG_3174 IMG_3175 IMG_3176 IMG_3178 IMG_3180 IMG_3184 IMG_3187 IMG_3189 IMG_3191 IMG_3192 IMG_3195 IMG_3031 IMG_3032 IMG_3199 IMG_3201 IMG_3202 IMG_3204