Dana 17. svibnja 2024. godine u Gradskoj vijećnici Grada Koprivnice održana je informativna radionica za Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava “ITU – Sigurno povezani” IP:2.1.07.

Radionicu su održale službenice Ana Pitlović, Suzana Mašić Pigac i Natalija Šimunović iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Kristina Cvitić iz Grada Koprivnice.

Na radionici su bile predstavljene Upute za prijavitelje poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “ITU – Sigurno povezani”, referentni broj IP.2.1.07, otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva na koji se od 3. svibnja 2024. godine zainteresirani prijavitelji s područja manjeg urbanog područja Koprivnica imaju mogućnost prijaviti svojih projektima.

Poziv se provodi u okviru:

Programa “Integrirani teritorijalni program” 2021. – 2027. (ITP)

Cilja politike 2 “Zelenija, otporna Europa s niskom razinom emisija koja prelazi na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, sprečavanja rizika i upravljanja njime te održive urbane mobilnosti”.

Prioriteta 2 “Jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima”

Specifičnog cilja RSO2.8. “Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika”.

Rezultati koji se žele postići u okviru specifičnog cilja usmjereni su na:

  • vozni park čistog gradskog prometa; uvođenje ekološki prihvatljivih vozila javnog prijevoza,
  • Biciklističku infrastrukturu; ulaganja u sustav javnih bicikala, e-bicikala i srodnih e-vozila; biciklističku, e-biciklističku te s tim povezanu pješačku i drugu srodnu infrastrukturu;
  • Digitalizaciju gradskog prometa; uvođenje intermodalnih terminala, infrastrukture i inovativnih rješenja

Cilj: povećanje broja korisnika biciklističke infrastrukture i broja korisnika novog/moderniziranog javnog prijevoza te smanjenje emisija stakleničkih plinova.

Sustav upravljanja i kontrole za provedbu ITP-a 2021. – 2027. su:

Upravljačko tijelo (UT) za ITU mehanizam je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Posredničko tijelo za odabir operacija (PTOO) je Grad Koprivnica

Posredničko tijelo za provedbu operacija (PTPO) je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Predmet Poziva je ulaganje u biciklističku infrastrukturu Urbanog područja Koprivnica.

Svrha Poziva je povećanje korištenja prijevoza s nultom razinom emisija u urbanom području Koprivnica.

Projektni prijedlozi dostavljaju se putem platforme eKohezija Prijava (gov.hr).

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 3. rujan 2024. godine odnosno do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

radionica_sigurno_povezani_5_24_1 radionica_sigurno_povezani_5_24_2 radionica_sigurno_povezani_5_24_3 radionica_sigurno_povezani_5_24_5 radionica_sigurno_povezani_5_24_6 radionica_sigurno_povezani_5_24_7 radionica_sigurno_povezani_5_24_8 radionica_sigurno_povezani_5_24_9