Na Veleučilištu u Križevcima danas je održana stručno – edukativna akcija “Šuma – dar i obveza”. Predavanje pod nazivom “Općekorisne funkcije šuma i usluge šumskih ekosustava” održao je prof.dr.sc. Ivica Tikvić, a predavanje “Restoracija” šuma u Hrvatskoj i EU održala je dr.sc. Martina Đodan.

Prije predavanja u parku Veleučilišta posađena je Gupčeva lipa, a riječ je o drugoj ovakvoj sadnici u Koprivničko-križevačkoj županiji. Ovo stablo je još 1957. godine proglašeno spomenikom prirode, a danas još uvijek obitava u Stubici. Prvo stablo je posađeno u gradskom parku u Koprivnici 2018. godine i ima svoj certifikat i matični broj.

Pozdrave je uputila uime križevačkog ogranka Matice hrvatske, predsjednica Renata Husinec. -Ova donacija je dar institucija, Hrvatskih šuma koje predstavlja gospodin Felak, Šumarskog društva koje predstavlja gospodin Kolar i Šumarskog instituta kojeg predstavlja gospodin Indir te Velučilišta u Križevcima čija je dekanica Marcela Andreata-Koren. Ovdje su se obrazovali hrvatski šumari za potrebe šireg prostora čak do Bugarske. Hrastovi su se sadili u Širokom Brezju i Kosovcu, a sadile su se i topole, bukve, kesteni, ariš, grab i breza – kazala je predsjednica.

Dekanica Veleučilišta u Križevcima Marcela Andreata-Koren kazala je kako je ovo stablo došlo na važno mjesto šumarstva i poljoprivrede.-Slaveni bi rekli da je ovo iza hrasta drugo sveto drvo i ova velelisna lipa je poklon Veleučilištu u Križevcima. Tu su Srednja gospodarska škola i Gimnazija i s prozora ćemo pratiti rast ovog drva – poručila je dekanica.

Profesori su opisali drvo sa stručnog aspekta, a uime Hrvatskih šuma, ogranka Koprivnica, okupljene je pozdravio Damir Felak, istaknuvši kako je većina članova iz ogranka zaposlena u Hrvatskim šumama. – Plan nam je za ovu godinu posaditi milijun i 350 tisuća sadnica. Riječ je o šumskim sadnicama, a ova sadnica simbolično predstavlja puno. Sadnica je dobivena iz Gupčeve lipe i vjerujem da će domaćini brinuti o njoj i da će se buduće generacije sastajati ispod ove lipe – poručio je.

Spomenimo da su događaj organizirali Hrvatsko šumarsko društvo, ogranak Koprivnica u suradnji s Hrvatskim šumama, Šumarskim fakultetom, Hrvatskim šumarskim institutom, Ogrankom Matice hrvatske u Križevcima i Veleučilištem u Križevcima.

IMG_1120_resize IMG_1125_resize IMG_1126_resize IMG_1133_resize IMG_1139_resize IMG_1142_resize IMG_1145_resize IMG_1146_resize IMG_1148_resize IMG_1151_resize IMG_1157_resize IMG_1158_resize IMG_1162_resize IMG_1168_resize IMG_1173_resize IMG_1177_resize IMG_1180_resize IMG_1184_resize IMG_1186_resize IMG_1187_resize

DSC_0093 DSC_0095 DSC_0097 DSC_0099 DSC_0098 DSC_0101 DSC_0102 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0106 DSC_0107 DSC_0108 DSC_0109 DSC_0111 DSC_0112 DSC_0113 DSC_0114 DSC_0115 DSC_0131 DSC_0136 DSC_0140 DSC_0146 DSC_0150 DSC_0155 DSC_0161