Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem, u sklopu projekta Sigurnost na vodi, organiziralo je i provelo tečaj junior – spasilac. Tečaj je trajao tri dana, a uspješno ga je prošlo 15 polaznika, učenika koprivničkih osnovnih škola Braća Radić, Đuro Ester i Antun Nemčić Gostovinski.

Vodila ga je Lovorka Šimunec, instruktorica spašavanja Hrvatskog Crvenog križa, a prvu pomoć s polaznicima je odradio dr. Dražen Curman, predavač prve pomoći. Tijekom spasilačkog obučavanja polaznici su uspješno svladali vještine u vodi (plivanje, ronjenje, samospašavanje, skokove, tegljenje utopljenika i tehnike spašavanja), zatim vještine koje budući spasioci moraju poznavati izvan vode (komunikaciju s radiostanicama, ručnim signalima i međunarodnom abecedom), ali i osnove pružanja prve pomoći (postupke održavanja života, postavljanje u bočni položaj te zbrinjavanje rana i lomova).

Praktični dio nastave odradili su na bazenima Cerine, a teorijski dio predavanja u Crvenom križu. Nakon dva dana predavanja, svi polaznici su trećeg dana uspješno položili teorijski i praktični dio ispita nakon čega su im podijeljene i diplome. Osposobljeni Juniori-spasioci u Koprivnici su: Marko Canjuga, Jakov Hemetek, Stephanie Capek, Matija Nemec, Tin Mikloši, Bruno Ostriž, Dorian Tarle, Rea Šijak, Antea Valent, Luka Cukovi, Nika Dedi, Luka Matiša, Jan Sinkovi, Tomislav Kralj i Lara Tetec.

– Mladim spasiocima čestitamo na uspješno položenom tečaju i želimo da ako se nađu u situaciji za koju su obučeni uspješno primjene sva svoja znanja i vještine – poručili su iz Crvenog križa.

prigorski.hr