Grad Đurđevac u suradnji s Gradskim društvom osoba s invaliditetom grada Đurđevca te Hrvatskim zavodom za socijalni rad organizirao je zajedničko predstavljanje socijalnih usluga koje će se provoditi u Centru za osobe s invaliditetom Đurđevac.

IMG-20240227-WA0022

Socijalne usluge koje će se pružiti u Centru za osobe s invaliditetom Đurđevac predstavile su Anita Đipalo Saraga te Katarina Sobota i Višnja Balić.

IMG-20240227-WA0034

Pomoć u kući, boravak i organizirano stanovanje tri su glavne socijalne usluge Centra.

IMG-20240227-WA0026

Pomoć u kući odnosi se na na potrebnu pomoć starijoj osobi ili osobi privremenog ili trajnog oštećenja koja se ne može sama niti uz pomoć obveznika uzdržavati  te osigurati podmirenje svakodnevnih životnih potreba. Obavljanje kućanskih poslova te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba korisnika biti će obuhvaćeno ovom pomoći. Odobravanje ove usluge ovisi o imovinskom stanju osobe, odnosno, osoba koja nema u vlasništvu imovinu osim one u kojoj živi, osoba koja nije sklopila ugovor o doživotnom uzdržavanju te osoba čiji prosječni mjesečni prihod  ili prihod po članu kućanstva ne prelazi 200 eura može zatražiti ovu uslugu. Osobe kojima je prosječni prihod između 200 i 265 eura priznaje se 50 posto cijene troškova. Zahtjev za pomoći podnosi se u Hrvatski zavod za socijalni rad te se odobrava temeljem uputnice. Pružatelj usluge pomoći u kući je Gradsko društvo s invaliditetom Đurđevac.

IMG-20240227-WA0020

Boravak je usluga kojom se osiguravaju organizirane aktivnosti tijekom dana uz stručnu i drugu pomoć i podršku radi zadovoljavanja osnovnih dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji. Usluga boravka može se priznati osobi s invaliditetom, osobi starije životne dobi i teško bolesnoj odrasli. Također se odobrava temeljem uputnice koja se predaje u Hrvatski zavod za socijalni rad u Đurđevcu. Usluga boravka pruža se kao usluga poludnevnog boravka u trajanju od 4 do 6 sati dnevno ili kao usluga cjelodnevnog boravka u trajanju od 6 do 10 sati dnevno, a može se odobriti jedan dan u tjednu, više tjedana ili rijekom svih radnih dana u tjednu. Gradsko društvo s invaliditetom prema ugovoru može primiti 10 korisnika poludnevnog boravka te 10 korisnika cjelodnevnog boravka.

IMG-20240227-WA0024

Odrasla osoba koja koristi socijalnu uslugu na temelju uputnice dužna je sudjelovati u plaćanju cijene usluge svojim prihodima i imovinom koja ne služi njemu ili članovima njegovog kućanstva za podmirenje osnovnih životnih potreba. U plaćanju cijene socijalne usluge dužni su sudjelovati i zakonski obveznici uzdržavanja (roditelji ili djeca).

IMG-20240227-WA0016

Organizirano stanovanje je usluga kojom se osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu ili povremenu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba radi uspostavljanja i održavanja njihovih socijalnih uloga, izjednačavanja njihovih mogućnosti, poboljšanja kvalitete života, poticanja aktivnosti i samostalnog življenja te socijalnog uključivanja, ovisno i potrebama korisnika. Ova usluga ugovorena je za 32 korisnika rješenjem Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Ono se može priznati odraslim osobama s invaliditetom.

IMG-20240227-WA0018

Zakonski obveznici uzdržavanja dužni su sudjelovati u plaćanju cijene socijalne usluge odobrene temeljem Zakona o socijalnoj skrbi osim ako su korisnici zajamčene minimalne naknade ili ako je prihod manji od 450 eura mjesečno.

IMG-20240227-WA0012 IMG-20240227-WA0006 IMG-20240227-WA0008 IMG-20240227-WA0010