Radovi na izgradnji i proširenju kanalizacijske mreže u vrijednosti preko 12 milijuna eura započeli  su u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Tijekom 2023.  godine novelirana je studija izvodljivosti i Projekt aglomeracije Vrbovec je prijavljen za  sufinanciranje u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministarstvo  gospodarstva i održivog razvoja krajem prosinca 2023. donijelo je Odluku o financiranju  Projekta aglomeracije Vrbovec iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Ukupna procijenjena  vrijednost Projekta aglomeracije Vrbovec nakon novelacije studije izvodljivosti iznosi 37,7 milijuna eura od čega se 20,2 milijuna eura odnosi na bespovratna sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost.  U okviru Projekta aglomeracije Vrbovec, uz proširenje kanalizacijske mreže, predviđena je i  izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Vrbovec kapaciteta 12.200 ES i uređaja za  solarno sušenje mulja.  

DSC_7453

Ugovor o radovima na izgradnji UPOV-a Vrbovec i uređaja za solarno sušenje mulja potpisan je danas u Vrbovcu, a ugovor su potpisali  direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. Tomislav Masten i predsjednik  Uprave ESOTECH d.d. Marko Škoberne.  

Tomislav Masten, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije, zahvalio je svima koji su sudjelovali na realizaciji ovog projekta.

“Ovo je jedno novo iskustvo za nas, bez obzira što Vodoopskrba Zagrebačke županije na ovom području istoka županije gradi oko 400 kilometara vodovodne mreže i oko 200 kilometara kanalizacijske mreže, ovo je prvi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji počinjemo graditi i nadamo se uspješnom i početku i završetku toga posla. Sam postupak javne nabave trajao je skoro dvije godine i napravili smo sve da možemo potpisati ovaj ugovor i da možemo započeti i s drugom realizacijom projekta. Prvi dio projekta Vrbovec, izgradnja kanalizacijske mreže traje već dvije godine, i znam da smo imali dosta problema s narušavanjem kvalitete života naših sugrađana zbog uništenih prometnica. Međutim, u tako kratkom roku sagraditi toliko vodo-komunalne infrastrukture jednostavno nije lako i normalna stvar je da su uvjeti života otežani. Ono što je bitno je da ćemo do kraja iduće godine završiti radove na ovom području i da će stupanj razvoja vodo-komunalne infrastrukture biti među najrazvijenijima u Hrvatskoj. Područje Vrbovca bilo je najzapuštenije područje što se tiče vodo-komunalne infrastrukture. Što se tiče samo ugovora, uređaj se radi u neposrednoj blizini gradskog odlagališta otpada “Beljavine”. On bi trebao zadovoljiti potrebe grada Vrbovca.”- rekao je Masten.

DSC_7457

Marko Škoberne, predsjednik Uprave tvrtke ESCOTECH d.d. rekao je nešto više o samom tijeku izvođenja radova.

“Zahvaljujemo na povjerenju koje nam pružate s potpisivanjem današnjeg ugovora. Jasno da je za našu tvrtku jedan veliki korak u novoj godini. Mi ćemo započeti s projektiranjem odmah nakon potpisivanja ugovora. Taj uređaj će biti izgrađen u naredne dvije godine. U ovom trenutku smo u relativno dobroj kondiciji i imamo iskustva u tržištu zapadnog Balkana. Nadam se da ćemo započeti i dobro završiti projekt. Prvi rokovi vezani su nam na projektiranje i pridobivanje građevinske dozvole. Nakon toga ćemo zajedno s partnerima započeti radove i nakon od prilike jedne godine startamo s pokusnim radom koji, prema, ugovoru, traje još nekih deset mjeseci.”-rekao je Škoberne.

DSC_7459

Denis Kralj, gradonačelnik Vrbovca, izrazio je zadovoljstvo zbog početka ovog projekta i rekao da se nada da će se kvaliteta života u Vrbovcu povećati kada se svi radovi završe.

“Na području Grada zadnje tri godine gradimo vodovodnu mrežu na području 3o-tak sela i kanalizacijsku mrežu na području 13 naselja i 5 ulica u samom gradu. Ukupna vrijednost tih svih projekata je nekih 400 milijuna kuna. Zbog svih tih radova, koji su opsežni, naši stanovnici pate i htjeli bi da se to sve razvija brže.”-rekao je Kralj.

DSC_7500

Cilj  ovog projekta je osigurati pročišćavanje prikupljenih otpadnih voda u skladu s propisima,  poboljšati stanje vodnih tijela na području aglomeracije, povećati priključenosti stanovništva  na javni sustav odvodnje te zaštititi i poboljšati kvalitetu podzemnih voda. 

Na projektnom području na kanalizacijsku je mrežu priključeno oko 4.500 stanovnika (38%), no  ne postoji sustav pročišćavanja otpadnih voda (UPOV). Projektom će se izgraditi UPOV s  pripadajućom infrastrukturom i objektima na lokaciji Beljavine te će se proširiti postojeća  kanalizacijska mreža čija je izgradnja u tijeku. 

DSC_7450 DSC_7479 DSC_7487 DSC_7452 DSC_7458