Djelatnici Hrvatskih šuma ispostave Šumarije Križevci odradili su hvalevrijedan posao na čišćenju šumskih površina, te cestovnog pojasa uz državnu cestu D-22 na relaciji Sveti Ivan Žabno- Križevci.

Odradili su čišćenju šuma od nepropisno odloženog otpada na cijelom području Općine Sveti Ivan Žabno, a kojeg su odbacili oni koji to nesavjesno čine ili ne žele živjeti u čistom okruženju i udisati čist i svježi zrak. “Prikupljene su sramotno velike količine otpada s obzirom da je to isto područje očišćeno prije manje od godinu dana kada su priikom Dana planete zemlje 22. travnja djelatnici Općine Sveti Ivan Žabno zajedno sa svim udrugama s tog područja sudjelovali u isto takvoj akciji prikupljanja nepropisno odbačenog otpada.

Sakupljeni otpad je zbrinut na adekvatan te siguran način uz pomoć Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o. i odložen na za to predviđeno mjesto.

“Veliki napor i trud u očuvanju prirode i okoliša uložili su djelatnici Šumarije Križevci pod vodstvom upravitelja Tibora Balinta sa suradnicima, kojima se ovim putem kao načelnik Općine Sveti Ivan Žabno neizmjerno zahvaljujem na velikom doprinosu u očuvanju okoliša, prirode i šuma koje su najveći izvor čistog zraka neophodnog za život i zdravlje ljudi.

Ovim putem apeliram na sve one koji nesavjesno odbacuju otpad u prirodu te zagađuju okolinu u kojoj i sami žive i truju i samog sebe a da toga nisu ni svjesni, molim da to više ne čine s obzirom da postoje određena mjesta za odlaganje otpada na području Općine Sveti Ivan Žabno kao i Grada Križevaca a i u sklopu reciklažnog dvorišta Komunalnog poduzeća Križevci u Donjem Cubincu gdje mogu besplatno uz predočenje kartice korisnika koju svako domaćinstvo posjeduje odložiti taj isti otpad i tako učiniti velik doprinos u očuvanju okoliša i prirode.

Bravo za Hrvatske šume i veliko hvala”, poručio je općinski načelnik Nenad Bošnjak.

smece smece2 smece3 smece6 smece7 smece8 smece9 smece11 smece12 smece13 smece14 smece16 smece17 smece18