Projahivanje povodom proslave 17. rođendana Simone Heruc održano je u subotu.

Sudjelovalo je 15 jahača i jahačica koji su iz Svetog Petra Orehovca krenuli prema kući obitelji Heruc.

1e25d282-e365-40cc-b2f8-a11b6de4a721 7cfc5c8f-d74b-44c7-b851-8b9742d3a781 9fdce4d7-41a7-4d15-aefd-19c14a8b9016 6942fb2a-ddbe-4d5c-bdb5-ed1722b54332 3b98b744-ad02-4d35-862b-92a6329ab058 8ff4019e-381a-4bfa-a552-9a156021163d 29dfe8f4-6f77-4edb-a419-49c7c6732d85 454169ae-b31e-461a-8981-f699616dfac6 4f5f71c7-2c2b-4eab-ae5c-7948485efc5c 836da59f-9381-49a7-aa92-ce499db1f296 67d56bbb-431f-4eb3-8975-4b0bb94f3314 508dfb2b-3098-462d-9de1-ea720004de78 7b128570-f4d5-4c5a-b74a-f034df8f63cb ac1e7f43-c0f8-481a-80cb-35bf2a419b2a d93100c0-61ba-4601-bfc6-bff83a7887b1 f47bdbf5-e4ad-459c-973e-88499c4856fa