U multimedijalnoj dvorani „Fr. Dominik Barač, OP“ dominikanskoga samostanskog i župnog kompleksa najstarijega hrvatskog blaženika Augustina Kažotića na zagrebačkoj Peščenici u petak 18. veljače 2022. otvorena je izložba „Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu“ splitske slikarice i kiparice Karin Grenc.

U programu su uz autoricu i likovnog kritičara Stanka Špoljarića te uz pjev grupe „Rim“ sudjelovali u ime domaćina suprior samostana fr. Dominik Kristijan Gerbic s fr. Nikolom Miočem, te nositelji izložbenoga projekta koji putuje po Hrvatskoj rektor Nacionalnoga svetišta sv. Josipa iz Karlovca mons. Antun Sente ml. i predsjednica Udruge za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“ Tanja Baran.

002 Sudionici i glazbenici nakon otvorenja

Ona je i vodila program istaknuvši da tom izložbom Nacionalno svetište sv. Josipa i Udruga „Dr. Stjepan Kranjčić“ daju još jedan svoj doprinos nastojanjima za proglašenje svetim Augustina Kažotića te otvaranje kauze za fr. Dominika Barača. Nakon Peščenice izložba Karin Grenc u ožujku će biti postavljena na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu, a novi izložbeni ciklus „Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu“, koji priprema zadarska akademska slikarica Iris Mihatov Miočić, započet će na otvorenju 14. Dana hrvatskih svetaca i blaženika 26. svibnja 2022. u Križevcima.

003 Otvorenje izložbe

Otvorenjem izložbe Karin Grenc obilježeno je cijelo desetljeće kako izložba „Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu“ dolazi k bl. Kažotiću i dominikancima na Peščenicu. Izložbom, naime, koju svake godine oblikuje drugi hrvatski sakralni slikar ili kipar, svih 13 godina postojanja započinju Dani hrvatskih svetaca i blaženika u Križevcima.

008 Karin Grenc i grupa Rim

Ta se izložba, u suradnji Križevčana s nositeljem projekta Galerijom „Laudato“ prvih godina postavljala samo na manifestaciji u Križevcima te u galeriji „Laudato“ u Zagrebu, a od 5. Dana hrvatskih svetaca i blaženika 2013., koji su bili obilježni izložbom Maje Vidović, izložba se postavlja i na Peščenici. Tadašnji dominikanski provincijal, a današnji peščenički prior fr. Anto Gavrić predložio je da se izložba otvara na blagdan zaštitnika umjetnika dominikanca Beata Angelica 18. veljače, i s tom se tradicijom nastavilo cijelo desetljeće, bez obzira na to što je nositelj izložbe u međuvremenu postalo Nacionalno svetište sv. Josipa iz Karlovca, a i promijenile su se redovničke postave u Hrvatskoj dominikanskoj provinciji i samostanu bl. Augustina Kažotića.

007 Grupa Rim

Izložba se nakon Peščenice 2013. počela postavljati u drugim hrvatskim sredinama, pozivi dolaze sa svih strana pa umjetnički prikazi hrvatskih duhovnih velikana danas gostuju na petanestak hrvatskih i bosanskohercegovačkih adresa.

Projekt je prerastao u trajan izložbeni niz i najveći likovni poduhvat koji je u suvremenosti iznjedren iz suradnje laika i klerika Katoličke Crkve u Hrvatskoj, a sa željom boljeg poznavanja i intenzivnijeg štovanja hrvatskih svetaca i blaženika. Svakogodišnji projekt prati bogat katalog izložbe, a odnedavno i knjižica „Hrvatski sveci i blaženici – životopisi, molitve, likovni prikazi“ urednice Tanje Baran.

006 Fr. Nikola Mioč 005 mons. Antun Sente ml. i Slavko Nedić 004 Karin Grenc i Tanja Baran pred sv. Markom Križevčaninom