Od 09. do 15. siječnja u Klubu kulture održano je 5 radionica za mlade s ciljem stvaranja poticajnog okruženja za prepoznavanje problema i potreba mladih te definiranja prijedloga ciljeva, mjera i aktivnosti koje će biti temelj za izradu Gradskog programa za mlade Grada Križevaca.

Radionice su organizirane u obliku fokusnih grupa, uz facilitiranje predstavnika partnerskih organizacija: Centra za mlade Križevci i Psihološkog centra Kauch, nastavno na rezultate provedenog Upitnika o potrebama mladih na području Grada Križevaca. Kroz dvije dvodnevne i jednodnevnu radionicu te metodom world caffea, 71 mlada osoba je uz stručno vodstvo psihologinje Marine Trbus imala priliku identificirati probleme i potrebe mladih u Križevcima, ali i predstaviti svoje prijedloge koji će se razmatrati prilikom izrade novog Gradskog programa za mlade. Mlade su u njihovoj proaktivnosti podržali gradonačelnik Mario Rajn i zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško. Grad Križevci osluškuje probleme i potrebe mladih te će u skladu s navedenim biti izrađen i novi Gradski program za mlade Grada Križevaca. O potrebama i prijedlozima mladih raspravljali su i članovi Radne skupine za izradu Gradskog programa za mlade, nastavno na iskazane prijedloge mladih s radionica.

Radionice su dio aktivnosti koje se provode u sklopu projekta „Grad po mjeri mladih – Gradski program za mlade Grada Križevaca“ financiranog sredstvima Europske unije kroz Erasmus+ program u iznosu od 22.000,00 eura. Nositelj projekta je Grad Križevci, a projekt se provodi uz partnersku podršku Centra za mlade Križevci i Savjeta mladih Grada Križevaca. Cilj projekta je donošenje novog Gradskog programa za mlade Grada Križevaca, strateškog dokumenta koji objedinjuje i razrađuje ciljeve i mjere kojima Grad Križevci želi odgovoriti na potrebe i probleme mladih na lokalnoj razini te općenito poboljšati kvalitetu života mladih.

21 4S6A6000 03 4S6A5814 20 4S6A6032 19 4S6A6039 17 4S6A6056 16 4S6A6059 14 4S6A5879 15 4S6A6060 11 4S6A5908 10 4S6A5932 09 4S6A5666 06 4S6A5744 07 4S6A5706 05 4S6A5750 02 4S6A5846