U prostorima Županijske uprave u četvrtak, 4. travnja održana je Konstituirajuća sjednica Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici Koprivničko-križevačke županije, kojoj su prisustvovali župan Darko Koren sa zamjenikom Ratimirom Ljubićem i pročelnica Ana Mušlek.

Župan, ujedno i predsjednik Vijeća je uvodno predstavio članove te zadaće i funkcije ovog tijela koje je osnovala Županijska skupština KKŽ. Za potpredsjednika je izabran zamjenik Ljubić, nakon čega je načelnik PU Koprivničko-križevačke Marijan Kirin održao izlaganje o sigurnosti na području Koprivničko-križevačke županije u 2023. godini i prva tri mjeseca 2024. godine.

Mišel Kiš iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke upoznao je Vijeće s radom lokalnih vijeća na području županije. Na lokalnoj razini sva tri grada u Koprivničko-križevačkoj županiji imaju osnovano vijeće za prevenciju, a od 22 općine samo tri još nemaju vijeće. O preventivnim programima koje provodi policija na našem području govorila je Maja Gregurović iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke istaknuvši važnost edukacija od najranije dobi.

Župan je zaključio da je bitna interaktivna komunikacija i da se Županija može uključiti i kroz aktiv ravnatelja škola i načelnika u rješavanju problema nasilja u školama, a zamjenik Ljubić je podsjetio Županija aktivno sudjeluje u rješavanju problema i kroz Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova naglasivši pritom odličnu suradnju s udrugama ranjivih skupina.
Vijeće koordinira lokalne programe prevencije kriminaliteta, između ostalog nasilja i drugih oblika devijantnog ponašanja građana, na području Koprivničko-križevačke županije zbog unapređenja stanja opće sigurnosti građana, javnog reda i mira, zaštite materijalnih dobara te povećanje ukupne kvalitete života.IMG_3235 IMG_3233 IMG_3230 IMG_3238