U blizini naselja Gabajeva Greda danas je otvoren novi rukavac rijeke Drave – Novačka (C.5) u sklopu projekta “Drava life” koji primjenjuje inovativni pristup upravljanju rijekama i cilj mu je poboljšati ekosustave i morfologiju rijeke Drave u Hrvatskoj, što se postiže provedbom aktivnosti za obnovu rijeke u suradnji s nadležnim tijelima iz područja upravljanja vodama i zaštite prirode te nevladinim organizacijama.

20240301_102548

Zamjenica direktora Vodno gospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu iz Hrvatskih voda Ana Šelimber je istaknula kako rukavac doprinijeti u snižavanju vodostaja i očuvanju ekosustava rijeke Drave te zaštititi od poplava koje su u ovo vrijeme ekstremnih vremenskih neprilika sve učestalije. Hrvatske vode će, dodala je Šelimber, kroz ovaj projekt do kraja 2024. godine obnoviti između šest i osam rukavaca Drave na području VGO-a Varaždin.

Zamjenik župana Ratimir Ljubić je istaknuo kako će osim rasterećenja vodotoka rukavac donijeti dodatnu vrijednost rijeke Drave pri čemu se vodi računa da se sačuva sva prirodna vrijednost te da stanovništvu pruži dodatna sigurnost od poplava.

20240301_103922

Načelnik Općine Gola Stjepan Milinković je naglasio kako je bitno spriječiti veće nevolje, a rukavac će tome sigurno doprinijeti. Općina Gola s druge strane obale poduzima sve kako bi dodatno ojačali sustav zaštite u suradnji s Hrvatskim vodama jer za vrijednosti Drave se treba boriti, dodao je Milnković.

Prisutnima su se obratili i Igor Tošić voditelj projekta iz Hrvatskih voda, Arno Mohl voditelj tima u WWF Austria i Jasmin Sadiković, koordinator projekta iz Udruge Zeleni Osijek.

Projekt „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“ primjenjuje inovativni pristup upravljanju rijekama i cilj mu je stvoriti primjer najbolje prakse za obnovu rijeka u Hrvatskoj i regiji. Glavni je cilj projekta poboljšati ekosustav i morfologiju rijeke Drave u Hrvatskoj, što se postiže provedbom aktivnosti za obnovu rijeke u suradnji s nadležnim tijelima iz područja upravljanja vodama i zaštite prirode te nevladinim organizacijama. Aktivnosti obnove od neizmjerne su koristi za ugrožena staništa i vrste u Natura 2000 područjima, pridonose zaštiti od poplava uz rijeku Dravu te će povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo.

20240301_104251 20240301_101744