Grad Križevci započeo je s provedbom projekta „I ja sam dio eko-priče!“. Riječ je o projektu koji sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 15 tisuća eura, a u sklopu kojeg se održavaju predavanja za učenike sedmih i osmih razreda osnovnih škola o održivom gospodarenju otpadom na području Križevaca.

Kroz predavanja učenici će se educirati o problemu neodgovornog postupanja s otpadom te naučiti kako s otpadom održivo gospodariti u svom gradu. Prezentirat će se hijerarhija postupanja s otpadom koja se bazira na prevenciji nastanka otpada, recikliranju i smanjenju odlaganja otpada na odlagalištima. Također, učenicima će biti prezentirani svi dijelovi sustava gospodarenja otpadom u Križevcima (odlagalište, reciklažno dvorište, sortirnica otpada, odvajanje otpada u kućanstvu).

Predavanja su bazirana na interaktivnom pristupu kroz koji će učenici moći izložiti svoje stavove na problem gospodarenja s otpadom kao i postaviti sva dodatna pitanja vezana uz temu.

Prvo predavanje za učenike održala je voditeljica sustava zaštite okoliša u Komunalnom poduzeću d.o.o. Dijana Mijač Dretar.

02 20231206_125114 03 20231205_124940 04 20231205_124943