Proračun Varaždinske županije za 2024. godinu iznosi 174 milijuna eura, a usvojen je danas većinom glasova na sjednici Županijske skupštine.

Temeljnim financijskim dokumentom se u sljedećoj godini u Varaždinskoj županiji planira realizacija i pokretanje niza postojećih i novih programa i projekata, među kojima treba izdvojiti konačno pokretanje dogradnje OŠ Ivanec, projektiranje dogradnje i energetske obnove Glazbene škole u Varaždinu, projektiranje i pokretanje izgradnje Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin, izgradnju heliodroma u Općoj bolnici Varaždin te izgradnju nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo, kao i uređenje bazena u sklopu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice. Istovremeno se povećavaju sredstva za stipendiranje i prijevoz učenika i studenata, program produženog boravka, a nastavlja se s dodjelom potpora za poljoprivredu i za ulaganja u turizmu, za programe i projekte udruga od interesa za opće dobro, kao i za programe u kulturi.

“Sve aktivnosti, programi i projekti koje planiramo ovim proračunom imaju za cilj iskorak u podizanju kvalitete života i standarda svih naših građana. Govorimo o konsolidiranom proračunu koji od iduće godine uključuje 56 proračunskih korisnika, bez Opće bolnice Varaždin. Proračunom za 2024. pokazujemo da je ovo mandat rezultata, mandat uspjeha. O tome nam najbolje govore podaci da je u ovom trenutku u Županiji realiziranih, u provedbi ili u pripremi više od 65 projekata vrijednosti 355,4 milijuna eura, te podatak da smo 2022. godine bili drugi u Hrvatskoj po povlačenju EU sredstava po stanovniku te po udjelu povučenih sredstava.”– istaknuo je župan Stričak.

Najveći dio izdvajanja planiranih Proračunom za 2024. odnosi se na obrazovanje te na zdravstvo.

“U području obrazovanja pokrećemo veliki investicijski bum, o čemu dovoljno govori podatak da su projekti koji se provode i pripremaju u području obrazovanja vrijedni gotovo 94 milijuna eura. Za obrazovanje se u 2024. planira 62 % svih proračunskih sredstava. Osim što gradimo, opremamo i uređujemo, vodimo brigu i o socijalnoj ravnopravnosti. Povećavamo za 60 % financijska sredstva za pomoćnike u nastavi, što će omogućiti povećanje broja asistenata koje treba sve veći broj djece. Za program produženog boravka planiramo 602.345 eura ili 24 % više sredstava, za stipendije 285.000 eura, što je dvostruko više nego 2021., a za prijevoz učenika i studenata 3,2 milijuna eura. Također, za sve osnovnoškolce je osigurana besplatna prehrana, za što izdvajamo gotovo 2 milijuna eura.” – naveo je župan.

U području osiguranja jednakog pedagoškog standarda u infrastrukturi najvažniji programi u 2024. godini bit će dovršetak Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi pri Srednjoj školi „Arboretum Opeka“ u Vinici te projektiranje dogradnje i energetske obnove Glazbene škole Varaždin.

“U sektoru osnovnog školstva krećemo s dogradnjom Osnovne škole Ivanec te dogradnjom područnih škola Strmec Podravski i Nova Ves. Time ćemo uvesti jednosmjensku nastavu u sve naše osnovne i srednje škole, čime ćemo imati 100-postotnu zastupljenost nastave u jednoj smjeni. Sve tri dogradnje financirat će se bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Projekt dogradnje OŠ Ivanec je već prijavljen, a dvije područne škole će biti prijavljene do 15. prosinca. Uz to se pripremaju projekti izgradnje ukupno 20 sportskih dvorana pri osnovnim i područnim školama koje će biti prijavljene za financiranje putem natječaja programa NPOO-a. Planiramo i energetsku obnovu OŠ Jalžabet, te energetsku obnovu stare škole u Svetom Iliji za potrebe razvoja tehnomreže.”– najavio je Stričak.

Zdravstvo i socijalna skrb su sljedeća ključna područja u koja se u 2024. godini usmjerava 30 % proračunskih sredstava. Najveća promjena odnosi se na izdvajanje Opće bolnice Varaždin iz sustava Varaždinske županije.

“Usprkos tome što smo ove godine završili veliki investicijski ciklus u zdravstvu, svečano otvorili objedinjeni hitni bolnički prijem, dnevne bolnice i jednodnevnu kirurgiju u Varaždinu te Nacionalni rehabilitacijski centar u Varaždinskim Toplicama, u 2024. godini se nastavljaju investicije u zdravstvo. Milijun eura izdvajamo za heliodrom na novom objektu Centralnog operacijskog bloka, te također milijun eura za uređenje bazena Specijalne bolnice Varaždinske Toplice. U idućoj godini osiguravamo 3,7 milijuna eura za izgradnju Zavoda za javno zdravstvo, a narednih godina još desetak milijuna. Povećavaju se i izdvajanja za socijalnu skrb, prije svega u dijelu brige za starije i nemoćne osobe. Domu za starije i nemoćne iz izvornog dijela proračuna osiguravamo ukupno 530.000 eura izvornih sredstava, odnosno 300.000 eura više nego ove godine.” – naveo je župan Stričak.

Ukupna izdvajanja za poljoprivredu i zaštitu okoliša u 2024. godini povećavaju se za 10 %, pri čemu je za poticanje poljoprivredne proizvodnje osigurano 970.000 eura.

Što se tiče područja zaštite okoliša, u susjednoj županiji će sljedeće godine početi izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica u kojem će se zbrinjavati i komunalni otpad iz Varaždinske županije. Ukupna vrijednost projektiranja i izgradnje Centra je oko 120 milijuna eura, od čega će 70 posto prihvatljivih troškova biti financirano iz EU fondova, država putem Fonda za zaštitu okoliša izdvaja 20 posto, a 10 % osiguravaju osnivači društva. Varaždinska županija kao jedan od osnivača Regionalnog centra osigurava inicijalna sredstva od 200.000 eura, a prema potrebi će reabalansom biti osigurana i dodatna sredstva.

Osigurana su i sredstva za nastavak aktivnosti u gospodarstvu. Za potpore za ulaganja u turizmu planira se 172.540 eura, a 100.000 eura za građane s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i poticanje projekata korištenja obnovljivih izvora energije, te nove izgradnje energetski učinkovitih objekata.

“S obzirom na klimatske promjene, sve razornije i češće elementarne nepogode, pokrenuli smo projektiranje, a potom krećemo i u izgradnju Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin, projekta ukupno vrijednog 14,2 milijuna eura, a na samo projektiranje odlazi 217 tisuća eura.” – istaknuo je župan.

Na sjednici je većinom glasova usvojen i prvi rebalans proračuna za ovu godinu, koji je povećan za 24,7 milijuna eura, s 230,8 na 255,4 milijuna eura. Najveće povećanje je za Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, među ostalim i za Dom zdravlja Varaždinske županije, za nabavu RTG uređaja u Ludbregu, sanaciju sanitarnog čvora u Ivancu, projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu zgrade u Ludbregu. Za poticaje u poljoprivredi dodatno je osigurano više od 200.000 eura, čime je Varaždinska županija s gotovo 1,2 milijuna eura vodeća županija po izdvajanjima za poticanje poljoprivrede.

Vijećnici su usvojili Odluku o dodjeli potpora za doktorski studij, kojom će Varaždinska županija sufinancirati dio troškova doktorskog studija. Pravo na potporu moći će ostvariti doktorandi koji su državljani Republike Hrvatske, imaju prijavljeno prebivalište na području Varaždinske županije u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci od dana objave javnog natječaja te imaju regulirani status doktoranda. Kriteriji na temelju kojih se dodjeljuju potpore su: znanstvena i stručna aktivnost, prosjek ocjena svih ispita položenih tijekom studiranja te rektorova nagrada.

Županijski vijećnici donijeli su i Odluku o uvjetima, kriterijima i postupku za davanje i uzimanje u zakup prostora i opreme, te načinu korištenja vlastitih prihoda u školskim ustanovama kojima je osnivač Varaždinska županija.

Usvojene su i sve ostale točke dnevnog reda, među kojima i Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2024. godinu, Godišnji plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Varaždinske županije za 2024. godinu, Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Varaždinske županije za 2024., odnosno Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Varaždinske županije za sljedeću godinu.

Dodajmo da je današnja sjednica započela minutom šutnje za prerano preminulog vijećnika Županijske skupštine Zorana Kunića. U Skupštini ga je zamijenio Krunoslav Lukačić, a za nove vijećnike prisegnuli su Ivo Loborec i Jelena Pavleković.

zupanijska_skupstina_studeni_2023 2 zupanijska_skupstina_studeni_2023 3 zupanijska_skupstina_studeni_2023 4 zupanijska_skupstina_studeni_2023 5 zupanijska_skupstina_studeni_2023 6 zupanijska_skupstina_studeni_2023 7