Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović rekao je u petak da je odluka zagrebačkih gradskih vlasti o povećanju cijena vode nezakonita, da je to poskupljenje obustavljeno, a zagrebačke je gradske vlasti pozvao da budu odgovornije i da svaki problem ne rješavaju preko leđa građana.

Prema Filipoviću, neovisno tijelo – Vijeće za vodne usluge, utvrdilo je da je povećanje cijene vode u Zagrebu od 1. ožujka za 15 posto nepravilno, te je tu odluku o poskupljenju obustavilo, budući da je, kako je rekao, utvrđen niz nepravilnosti koje su utvrđene kod donošenje odluke.

Ministar je rekao da Vlada svakih mjesec dana sa 116 milijuna kuna subvencionira grad Zagreb kada se govori u električnoj energiji, te da su u tu subvenciju uključeni i vodovodi.

“To je napravljeno da ne bi došlo do povećanja cijene vode u Zagrebu”, naveo je.

“U Gradu Zagrebu govore da im novci trebaju kako bi išli u EU projekte, a niti jedan od projekata koji se tiče vodno-komunalnog gospodarstva nije prijavljen u Ministarstvo gospodarstva. I prošlih sam dana govorio kako nema nikakvog razloga da dođe do povećanja cijene vode u Zagrebu”, istaknuo je Filipović.

“Mislim da je krajnje vrijeme da se počne odgovorno upravljati u Gradu Zagrebu i da se misli na naše građane”, rekao je, dodavši da Vlada rješava probleme oko plina u Zagrebu, ne dopušta poskupljenje toplinarstva, subvencionira cijene struje i sl.

Isto tako, kazao je da će riješiti problem plina u Zagrebu od 1. travnja ove godine, rekavši da nema Vlade da bi došlo do poskupljenja sa 41 euro na 106 eura. S druge strane, istaknuo je da imamo gradsku upravu koja svaki problem rješava udaranjem po građanima, na način da se podižu cijene.

Filipović očekuje “minimum korektnosti” gradske Uprave da odustane od poskupljenja, da svaki problem ne rješava podizanjem cijena za građane, jer kako kaže nema razloga za poskupljenje vode.

“Nije lako ljudima platiti 15 posto veću cijenu, neka se malo zamisle, šta oni to rade u Gradu Zagrebu, misle li oni na naše građane”, kazao je ministar.

Državni tajnik u istom ministarstvu Mario Šiljeg govorio je o nepravilnostima koje je utvrdilo Vijeće za vodne usluge, neovisno regulatorno tijelo.

“Jučer je to Vijeće imalo redovitu sjednicu, a zaključci su da je odluka poskupljenju cijene vodnih usluga nezakonita, jer se poskupljenje cijena vodnih usluga sastoji od dva parametra: jedan je dizanje same cijene vode, a druga je dizanje naknade za razvoj. Vijeće je utvrdilo da dizanje naknade za razvoj Vodoopskrbe i odvodnje Zagreb protuzakoniti akt i stavljen je jučerašnjom sjednicom izvan snage”, naveo je Šiljeg.

Vezano uz projekt “Zagreb”, za koji je po Tomaševiću potrebno osigurati 30 posto sredstava, Šiljeg je kazao da niti jedan od četiri ključna parametra, koji su preduvjet za prijavu tog EU projekta, nije ispunjen – nisu riješeni imovinsko pravni odnosi u iznosu od 90 posto, nije riješena okolišna dokumentacija, studija izvodljivosti, nisu riješene građevinske dozvole, a nije striktno definiran ni odnos Opskrbe i odvodnje i zagrebačkih otpadnih voda.

“Projekt o kojem Tomašević govori nije ni približno spreman za prijavu sufinanciranja”, rekao je Šiljeg, dodavši da ne stoji niti Tomaševićeva brojka od 30 posto, koliko je po njemu potrebno osigurati za taj projekt budući da se 30 posto sredstava dijeli na tri jedna dijela – Ministarstvo gospodarstva, Hrvatske vode i Vodoopskrba i odvodnja.

“Tako da se eventualno može govoriti o 10 postotnom sufinanciranju, a ne o 30 posto koliko je po Tomaševiću grad Zagreb mora osigurati za financiranje tog projekta”, zaključio je Šiljeg.