Iako se posljednjih dana, nakon urušavanja otpada na Jakuševcu, najviše govori o kvaliteti zraka u Zagrebu, rezultati mjerenja kvalitete zraka u Hrvatskoj, koje objavljuje Ministarstvo gospodarstva, pokazuju da je u četvrtak najzagađeniji hrvatski grad bio Koprivnica.

Mjerna stanica Koprivnica 2, koja se nalazi u naseljenom dijelu grada, pokazuje da je stanje zraka vrlo loše, što je samo korak do krajnje ocjene “izuzetno loše”.

Doduše, na internetskim stranicama ograđuju se kako podaci o izmjerenim koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku, koji pristižu u realnom vremenu, nisu službeni podaci ispitnih laboratorija i naknadno se mogu izmijeniti postupkom validacije.

Ipak, podaci o lošoj kvaliteti zraka već duže vrijeme zabrinjavaju stanovnike Koprivnice, poglavito jer se na rubnim dijelovima grada nalaze prehrambena industrija Podravka i tvornica za proizvodnju lijekova Belupo.

Iz Ureda gradonačelnika Mišela Jakšića poručili su da nema mjesta panici jer sustav za mjerenje zraka DHMZ-a pokazuje samo jedan od više parametara kvalitete zraka.

Mjerna stanica u Koprivnici pokazuje samo prisutnost lebdećih čestica, a to može biti utjecaj magle, dima i sličnih pojava, pojasnio je glasnogovornik Dario Jembrek.

Budući da je u srijedu na području grada bilo magle i da se Koprivnica nalazi u dijelu koji se prirodno dovoljno ne provjetrava, vrlo je vjerojatno ta pojava utjecala i na mjernu stanicu.

Podravka i Belupo filtriraju zrak koji koriste 

Upravo zbog takvih rezultata Grad je svojedobno naručio istraživanje u blizini mogućih zagađivača – reciklažnog dvorišta, kompostane i pročistača otpadnih voda, koji se nalaze u prigradskom naselju Herešin.

Neovisna istraživanja verificiranog laboratorija pokazala su da je tamošnja kvaliteta zraka u granicama normale, kaže Jembrek.

Na pitanje imaju li Podravka i Belupo problema s kvalitetom zraka, odgovorio je kako oni sav zrak koji usisavaju istovremeno i filtriraju te rade analizu njegove kvalitete.

Do sada nam se nisu javili niti s jednom primjedbom koja bi govorila da je u Koprivnici narušena kvaliteta zraka, tvrdi Jembrek.

Iz Podravke su poručili da koriste zrak iz okoliša koji prolazi kroz filtere i sve eventualne nečistoće eliminira iz procesa proizvodnje.

Osim toga, Podravkini proizvodi prolaze strogi sustav kontrole te zadovoljavaju sve kriterije iz područja sigurnosti hrane i sigurnosti za ljude, ističu u kompaniji.