Luka i Mia najčešća su imena koja su roditelji u Hrvatskoj u prošlom desetljeću dali dječacima i djevojčicama, pokazuju podaci iz Popisa 2021. koje je objavio Državni zavod za statistiku.

Nakon Luke najčešće ime koje su roditelji od 2010. do 2021. davali sinovima su Ivan, David, Jakov, Mario, Petar, Filip, Karlo, Matej i Josip.

Najzastupljenija imena koja su u istom razdoblju roditelji davali kćerima su Mia, Lucija, Ema, Petra, Sara, Lana, Ana, Nika, Marta i Iva.

Ime Luka bilo je najčešći odabir u gotovo svim županijama, osim u Ličko-senjskoj gdje je najviše roditelja sinovima nadjenulo ime Ivan i u Istarskoj, gdje su roditelji najviše birali ime David.

No, u te dvije županije Luka je bilo drugo najzastupljenije ime.

Mia je u prošlom desetljeću, osim na razini Hrvatske bila najčešće ime u 11 županija. Petra je bila prvi izbor u šest županija, Lucija u dvije – Ličko-senjskoj i gradu Zagrebu te Ema u Krapinsko-zagorskoj i Marta u Šibensko-kninskoj županiji.

Prije 20 godina najčešći Luka i Ana, a prije sto Ivan i Marija

U razdoblju od 2000. do 2009. najčešća imena koja su na razini Hrvatske roditelji dali dječacima su Luka, Ivan, Marko, Filip, Josip, Karlo, Antonio, David, Matej i Petar.

Kod djevojčica su u istom razdoblju najčešće dodjeljivana imena Ana, Lucija, Petra, Lana, Sara, Marija, Ema, Ivana, Nika, Iva.

No, stanje se promijenilo u odnosu na prva desetljeća prošlog stoljeća.

Najčešća imena muškaraca rođenih 1929. i ranije su Ivan, Josip, Stjepan, Nikola, Ante, Franjo, Milan, Petar, Mirko i Marko.

Žene rođene u istom razdoblju najčešće se zovu Marija, Ana, Kata, Dragica, Milka, Mara, Ljubica, Danica, Katarina i Anka.

Pokazalo se da su tek neka tradicionalna imena koja su najčešće dobivala djeca rođena početkom 20 stoljeća i ranije ostala u top deset rođenih u prošlom desetljeću, a riječ je o Ivanu, Josipu i Ani.

U top 10 imena rođenih djevojčica u posljednjih deset godina više nema Marije koja je bila najčešće ime do kraja 1960-tih ni Ivane koje je bilo najčešće dato ime od 1970. do kraja prošlog stoljeća.

U ukupnom stanovništvu koje uključuje sve godine rođenja najčešća muška imena su Ivan, Josip, Mario, Luka i Tomislav, Stjepan, Željko, Ivica, Ante i Mario.

Među ženama u toj generalnoj top listi na vrhu su Marija, Ana, Ivana, Mirjana, Katarina, Vesna, Nada, Marina, Petra i Martina.

Najviše Horvata, Kovačevića i Babića

Kad je riječ o prezimenima u Hrvatskoj ima najviše Horvata, a slijede prezimena Kovačević, Babić, Marić, Jurić, Novak, Kovačić, Knežević, Vuković i Matić.

U glavnom gradu Zagrebu najviše je Horvata, Marića, Babića, Kovačevića, Matića, Kovačića, Markovića, Jurića, Petrovića i Kneževića.

U drugom najvećem gradu Splitu najviše je Radića, Jurića, Babića, Bačića, Jukića, Tomića, Šarića, Vukovića, Kovačevića i Perića.

Na ljestvici top deset prezimena u Osijeku su Kovačević, Horvat, Knežević, Kovač, Bošnjak, Mihaljević, Grgić, Petrović, Marić i Šimić.

U Rijeci su najzastupljenija prezimena Babić, Kovačević, Knežević, Petrović, Vukelić, Tomić, Fućak, Matić, Božić i Vuković.