Europska komisija je u petak otvorila savjetovanje o nacrtu ciljanih izmjena pravila o malim iznosima potpora za poljoprivredni sektor koje su izuzete iz kontrole državnih potpora i u kojem predlaže povećanje tih iznosa.

“Zahvaljujući predloženim ciljanim izmjenama tj. povećanju gornjih granica za izuzeće, države članice bi male iznose potpora mogle davati lakše i brže”, izjavila je izvršna potpredsjednica Komisije Margrethe Vestager, koja je nadležna za politiku tržišnog natjecanja

Uredbom o tzv. de minimis potporama  mali iznosi izuzeti su iz kontrole državnih potpora jer se smatra da ne utječu na tržišno natjecanje i trgovinu na jedinstvenom tržištu.

Nakon posljednje revizije provedene 2019., države članice trenutačno mogu bez prethodne obavijesti Komisiji dodijeliti potporu poljoprivrednom sektoru u visini od najviše 20.000 eura po korisniku za razdoblje od tri fiskalne godine.

Ako država članica ima središnji registar na nacionalnoj razini za registraciju de minimis potpora, primjenjuje se viša gornja granica od 25.000 eura za razdoblje od tri fiskalne godine.

Kako bi se izbjeglo moguće narušavanje tržišnog natjecanja, svaka država članica EU-a osim tih gornjih granica po korisniku ima i najveći dopušteni nacionalni iznos za takvu potporu (tzv. “nacionalna gornja granica”).

Sada je Komisija predložila povećanje gornje granice za de minimis potpore po poduzeću za razdoblje od tri godine, s 25.000 eura na 37.000 eura, kako bi se uzela u obzir inflacija.

Prilagodba “nacionalnih gornjih granica” izračunava se na temelju vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i prema postojećim pravilima za taj se izračun uzima referentno razdoblje 2012. – 2017.

Prema predloženim izmjenama umjesto toga bi se kao referentno razdoblje za izračun uzimalo razdoblje 2012. – 2023., što bi omogućilo da se za izračun koristi vrijednost poljoprivredne proizvodnje koja je, osobito posljednjih godina, bila veća, pa bi se nacionalne gornje granice za sve države članice povećale.

Maksimalni iznos potpore izračunavao bi se za razdoblje od tri kalendarske godine umjesto za tri fiskalne godine, u skladu s općim de minimis pravilima koja nisu specifična za sektor poljoprivrede.

Sve zainteresirane strane mogu dostaviti svoje mišljenje i prijedloge u vezi s predloženim izmjenama do 21. srpnja, nakon čega će Komisija nastojati što prije usvojiti promjene uredbe uzimajući u obzir dostavljene primjedbe.