Ministarstvo poljoprivrede u srijedu je ocijenilo da je usvajanjem Uredbe o oznakama zemljopisnog podrijetla EU za vino, jaka i alkoholna pića i poljoprivredne proizvode hrvatska Vlada obranila svoju poziciju, a postupak zaštite imena prošek i dalje je u rukama Europske komisije koja bi tijekom ove godine trebala donijeti odluku.

Početno je pregovaračka pozicija EP-a sadržavala dio odredbi koje za Republiku Hrvatsku nisu bile povoljne u kontekstu odlučivanja o odvojenom slučaju registracije TI Prošek, za koji talijanska strana tvrdi da će naštetiti prodaji i ugledu pjenušavog vina Prosecco.

Tako je EP, unatoč drukčijim nastojanjima dijela hrvatskih europarlamentaraca, u izvorni prijedlog Uredbe Europske komisije unio izmjene poput zabrane trženja proizvoda koji svojim nazivom čak i sugeriraju na neki drugi proizvod, zatim značajno proširio interpretaciju koncepta homonimnosti, kako bi i približna sličnost u nazivu onemogućila zaštitu određenog proizvoda na EU razini.

Također, početna pozicija EP-a predviđala je i retroaktivnu primjenu novih pravila, kako bi se ona mogla primijeniti i na proces zaštite Prošeka, na kojem EK radi već više od desetljeća.

Nasuprot tome, Hrvatska je na svim razinama (stručnim tijelima Vijeća, Posebnom odboru za poljoprivredu) branila svoj stav isključivo pravnim i principijelnim argumentima, ne ulazeći u problematiku bilo kojeg pojedinačnog slučaja, dapače ukazujući na neprihvatljivost pokušaja postizanja partikularnih interesa općim zakonskim procesima EU.

U tom procesu posebnu važnost imalo je Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), na kojem su ministri poljoprivrede EU-a i potvrdili jasnu pregovaračku poziciju Vijeća, koja je uključivala i zaštitu hrvatskih nacionalnih interesa u procesu priznavanja zemljopisnog podrijetla EU za vino, jaka i alkoholna pića i poljoprivredne proizvode.

To je omogućilo tadašnjem španjolskom predsjedništvu Vijeća EU da se u pregovorima s Europskim parlamentom izbori  za poziciju koju je zagovaralo Vijeće. Stoga je postignuti politički dogovor u skladu s hrvatskim nacionalnim interesima, rekli su iz Ministarstva.

U vezi s postupkom zaštite tradicionalnog imena Prošeka, valja napomenuti da je postupak i dalje je u rukama EK, koja bi nakon što je saslušala obje strane i proučila sve argumente i prigovore, trebala tijekom ove godine donijeti odluku i staviti istu na glasovanje državama članicama.

Hrvatska je predstavila priznavanje tradicionalnog izraza Prošek u okviru svojih pregovaračkih zahtjeva još u sklopu pregovora o pristupanju Europskoj uniji. Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Vlada Republike Hrvatske je tako u prosincu 2013. godine službeno podnijela EK zahtjev za zaštitom TI Prošek. U narednim godinama održavani su povremeni sastanci s EK, pitanje prošeka se često pojavljivalo u medijima obje države, a glavne rasprave vodile su se oko mogućnosti komercijalizacije proizvoda i potencijalnog negativnog učinka na prihode koje ostvaruje talijanski Prosecco.

Ministarstvo poljoprivrede je 2021. godine značajno pojačalo svoje aktivnosti oko Prošeka na EU razini, svim državama članicama, ali i kod kuće. U listopadu te godine osnovan je Savjet za prošek sa svrhom stručne i pravne pomoći oko svih pitanja vezanih uz ovu problematiku. U radu Savjeta sudjelovali su predstavnici relevantnih nacionalnih institucija, znanstvene zajednice, strukovnih udruga te predstavnika proizvođača. Naglasak je stavljen na dokazivanje stručnog i povijesnog opravdanja zahtjeva za zaštitu izraza Prošek te su prikupljeni i predstavljeni literarni, jezični i tradicionalni dokazi njegova dugogodišnjeg korištenja i proizvodnje u primorskim krajevima RH. Istovremeno je ministrima poljoprivrede država članica EU poslano pismo u kojem se detaljno pojasnio hrvatski stav, isključivo zasnovan na pravnim argumentima i poštujući procedure i normativni okvir EU.

Iste te godine i EK je okončala inicijalni administrativni postupak provjere zahtjeva za priznavanje tradicionalnog izraza Prošek i slijedom toga, odobrila zahtjev kao utemeljen i opravdan. Objavom u Službenom glasilu EU otvoren je postupak prigovora. Nakon toga je Ministarstvo poljoprivrede značajno intenziviralo komunikaciju s EK na svim razinama.

U sklopu ovog postupka EK je od raznih talijanskih dionika zaprimila više od stotinu prigovora, koji su u skladu s procedurom proslijeđeni Ministarstvu poljoprivrede. Svi su prevedeni i detaljno analizirani u okviru aktivnosti Savjeta za prošek te je na apsolutno svaki od njih dan konkretan pravni i lingvistički odgovor. Pritom su analizirani prethodni slučajevi registracija zaštićenih proizvoda te sva relevantna dosadašnja sudska praksa EU. Kompletna dokumentacija dostavljena je u zadanom roku EK u čijoj je nadležnosti donošenje konačne odluke, rekli su u Ministarstvu poljoprivrede.