Pijetao, odnosno picok, simbol je grada Đurđevca što svi znamo iz Legende o Picokima i napada Osmanlija na utvrdu Stari grad, javljaju iz gradske uprave.

Prema odluci o komunalnom redu koju su još prošle godine ugrađene brojne novine vezane uz uređenje i vizualni izgled grada, ugrađena je i jedna mjera koja obuhvaća upravo ovo najpoznatije obilježje Grada Đurđevca.

– Ova odredba odnosi se na vlasnike stambenih i poslovnih objekata na području Grada, a radi se o priznavanju troškova kupnje stiliziranog pijetla odnosno sljemenjaka, u iznosu od 300 kuna. Vlasnik mora podnijeti zahtjev u Grad te priložiti račun uz njega, a isplata se vrši nakon postavljanja istog. Do sada smo zaprimili i obradili oko 20 zahtjeva, što znači da na našim krovovima imamo novih 20 pijetlova – rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči te je dodao kako je upravo po ovoj, zapravo turističkoj mjeri Đurđevac već postao poznat.

Mnoge kuće na našem području već krasi ovakav stilizirani pijetao, pa tako i turističku kućicu koja se nalazi na Trgu sv. Jurja i vinogradarsku klijet u Ulici grada Vukovara.

Zahtjevi se zaprimaju i dalje, a za više informacija obratite se na mail: [email protected]