Grad Đurđevac odlučio se za još jednu poticajnu mjeru koja je na tragu poboljšanja demografske slike i najizravnije pomoći mladim obiteljima. Ona je ciljano usmjerena prema ženama poduzetnicama, vlasnicama obrta i slobodnih djelatnosti, vlasnicama OPG-a koje su zaposlene na OPG-u ili direktorice trgovačkih društava u njihovom pretežitom vlasništvu.

Naime, odlukom Grada iz gradskog će se proračuna sufinancirati smještaj njihove djece u dječjem vrtiću Maslačak. Tako će u cijeni usluge smještaja u jednom od najbolje opremljenih i sadržajno najbogatijih dječjih vrtića na ovom području, za boravak jednog djeteta Grad poduzetnicama sufinancirati 50% cijene, a boravak drugog i svakog idućeg djeteta bit će besplatan.

— Zaposlena je žena u iznimno teškom položaju kad nema kud s djecom, a od nje se traži da odradi svoje. Vjerujemo da će to biti poticajna mjera za mlade obitelji s više djece, rekao je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković, a gradonačelnik Hrvoje Janči dodao da su poznati primjeri kad su majke-poduzetnice s djecom odlazile i na posao.

— To je za majku, dijete i za posao neprihvatljivo, stoga smo se odlučili na mjeru za koju smo sigurni da će je naše poduzetnice i obrtnice sa zadovoljstvom prihvatiti, zaključio je gradonačelnik Janči.

Inače, redovna cijena vrtića za prvo dijete iznosi 66,36 EUR, za drugo dijete 39,82 EUR, dok je za treće dijete u obitelji vrtić besplatan. Za djecu iz udomiteljskih obitelji cijena vrtića iznosi 33,18 EUR, a samohrani roditelji vrtić će plaćati 39,82 EUR.