Državnu maturu ove je godine u redovnom roku prijavilo 30.819 pristupnika, od čega najviše strukovnjaka, a od izbornih predmeta najviše maturanata izići će na ispit iz fizike, izvijestio je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Redovni rok za prijavu mature završio je s jučerašnjim danom u podne, a prema podacima koje je NCVVO dostavio Hini od ukupnog broja prijavljenih kandidata njih 16.112 je iz strukovnih škola, 10.829 gimnazijalaca te 3878 ostalih pristupnika.

Radi se o nešto više prijava nego lani, kada ih je bilo ukupno 30.201.

Od obveznih predmeta, najviše prijava ima matematika 29.279, od čega je osnovnu prijavilo 17.274, a višu 12.005 pristupnika. Slijedi hrvatski jezik koji učenici od lani pišu kao jedinstven ispit, odnosno ne postoji više osnovna i viša razina, a prijavilo ga je njih 28.436. Engleski je prijavilo 27.463 kandidata, pri čemu višu razinu 17.715, a osnovnu 9748.

Novost je ovogodišnjim prijavama mature, koju će pristupnici u prvom roku polagati od 4. do 27. lipnja, to da su umjesto dosadašnjih šest, mogli prijaviti pet izbornih predmeta.

Fiziku planira pisati 7450 pristupnika

Među izbornim predmetima fizika je, kao i lani, najčešće prijavljivani predmet, a planira ju pisati 7450 pristupnika. Slijedi biologija s 5297 prijava, zatim politika i gospodarstvo koju planira pisati 4712 osoba, kemija koju će pisati 4111 kandidata te informatika koju je prijavilo njih 3341.

Ovo nije konačan broj prijava, s obzirom na to da do 4. svibnja teče naknadni rok za prijavu, promjenu i odjavu ispita, no njega maturanti i ostali pristupnici mogu koristiti samo uz opravdane razloge. U takve ulaze teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita, smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća i slično.

Rok za dostavu dokumentacije Centru je 28. veljače, a do 20. veljače za dostavu zahtjeva i dokumentacije za prilagodbu ispitne tehnologije (pristupnici s invaliditetom ili teškoćama).

NCVVO je jučer objavio i probne ispite mature koje pristupnici mogu riješiti i doznati koji dio gradiva su bolje, a koji lošije usvojili te na tome poraditi do “pravih” ispita. Oni se zadnje dvije godine provode online, a rješenja će biti dostupna za mjesec dana.