Državni ured za reviziju izvijestio je u srijedu kako za razliku od prošle godine, kada su izrazili jedno nepovoljno mišljenje, ove godine u financijskoj reviziji političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2022. nije bilo nepovoljnih mišljenja, no pronađene su nepravilnosti.

“Izrazili smo bezuvjetna i uvjetna mišljenja. Najznačajnije nepravilnosti utvrdili smo, kao i ranijih godina, u području računovodstvenog poslovanja i financijskih izvještaja”, istaknula je načelnica Odjela za odnose s javnošću Josipa Maraković.

Revizijom je obuhvaćeno 48 političkih stranaka i pet nezavisnih zastupnika koji su lani ostvarili prihode iznad 100.000 kuna. Ured je izvješća u srijedu dostavio Hrvatskom saboru i Državnom odvjetništvu.

Revizija je između ostalog utvrdila, dodala je Maraković, da podaci iskazani u financijskim izvještajima nisu u potpunosti točni ni istiniti ili ne odgovaraju podacima evidentiranim u poslovnim knjigama, da nisu ustrojene sve poslovne knjige, da blagajničko poslovanje nije uredno vođeno, da su pojedini računi evidentirani u poslovnim knjigama, a da prethodno nisu ovjereni ni kontrolirani te da popisi imovine i obveza nisu obavljeni u potpunosti u skladu s propisima.

Tako je o financijskim izvještajima političkih stranaka izraženo 29 bezuvjetnih i 19 uvjetnih mišljenja, a o usklađenosti poslovanja 43 bezuvjetna i pet uvjetnih mišljenja.

Što se tiče stranaka za koje se može reći da su najistaknutije, HDZ, SDP, Most i Možemo! dobili su oba bezuvjetna mišljenja, a Domovinski pokret dobio je oba uvjetna mišljenja.

Prihodi 48 političkih stranaka obuhvaćenih revizijom iznosili su ukupno 106.934.171 kuna, a rashodi 87.719.931 kuna pa je tako revizijom obuhvaćeno 98,9 posto ukupnih prihoda svih političkih stranaka, odnosno od njih 171.

Donacije bez nepravilnosti

Tijekom revizije provjeravale su se i donacije kao područje visokog rizika te je utvrđeno da nije bilo nepravilnosti koje bi ukazivale na neetično ponašanje pri odabiru donatora političkih stranaka.

Revizijom nezavisnih zastupnika nisu utvrđene nepravilnosti i propusti koje bi utjecale na istinitost i realnost financijskih izvještaja te usklađenost poslovanja pa su izražena bezuvjetna mišljenja, osim u dijelu koji se odnosi na računovodstveno poslovanje i financijske izvještaje nezavisne zastupnice Ermine Lekaj Prljaskaj kojoj je izraženo jedno uvjetno mišljenje.

U odnosu na prošle revizije, odnosno 2021. ili prije, izraženo je više bezuvjetnih mišljenja i manje uvjetnih mišljenja.

Za sve utvrđene nepravilnosti i propuste revizija je dala 256 naloga i preporuka političkim strankama i nezavisnim zastupnicima 10, a čija bi provedba pridonijela istinitom i točnom iskazivanju financijskih izvještaja te povećanju usklađenosti poslovanja s propisima.

Osim toga, revizija je utvrdila da je od 334 naloga i preporuka danih u prošlim revizijama, a koje se odnose na svih 48 političkih stranaka, 148 provedeno, 89 nije provedeno, 87 je djelomično provedeno ili u postupku provedbe, dok zbog promijenjenih okolnosti, odnosno neprovođenja aktivnosti nije primjenjivo njih deset.