Svećenik Bjelovarsko-križevačke biskupije vlč. Antun Faltak obranio je u petak 23. veljače na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu doktorsku disertaciju iz kanonskog prava o temi „L’abuso di coscienza e il suo rilievo per il diritto penale canonico. Una fattispecie presente ma non specificata“.

Tema disertacije je zloupotreba savjesti, a uz mentora prof. Damiana Astiguete, SJ, komisiju su činili prof. Marcelo Gidi, SJ, u svojstvu drugog cenzora te prof. Alan Modrić, SJ, kao predsjednik komisije.

U doktorskome radu vlč. Faltak je proučavao zloupotrebu savjesti kao fenomen koji je prisutan u društvu i u Crkvi, ali dosad nije bio predmetom sustavnog znanstvenog istraživanja. U istraživanju se koristio interdisciplinarni pristup temi jer se radi o fenomenu koji je tek u posljednje vrijeme postao temom istraživanja teološke znanosti, a onda i kanonskog prava.

Riječ je o zlouporabi usmjerenoj protiv osobe, odnosno protiv njezine savjesti u namjeri da se sebi ili drugima pribavi protupravna korist ili utjecaj, a kojim se nanosi štetu žrtvi. Kod ovakve vrste zloupotrebe postoji motivacija koja pretpostavlja jasnu namjeru da se manipulira savješću drugih.

Vlč. Faltak je istaknuo da tema izaziva sve veću pažnju u društvenom i crkvenom ambijentu s obzirom na sve veći pojavu sektaški određenih grupa i skupina koje, s namjerom ili bez nje, svoje članove metodama zloupotrebe savjesti vrbuju, asimiliraju, a onda podlažu idejama i ciljevima koje ti članovi sami po sebi nikada ne bi izabrali ili slijedili. Takve skupine posebno su opasne u Crkvi gdje pod vidom duhovnosti, moralnih i religioznih vrijednosti, manipulacijskim metodama ograničuju slobodu svojim članovima tražeći od njih tajnost, apsolutnu poslušnost, nametnutu uniformiranost i idolatrijsko obožavanje i pokoravanje vodstvu. Disertacija je izazvala veliki interes među crkvenim pravnicima i drugim pastoralnim djelatnicima koji se bave suzbijanjem različitih vrsta zloupotrebe.

Obrani su prisustvovali članovi obitelji i prijatelji doktoranda, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak, članovi kolegija u kojima je boravio, Germanicuma et Hungaricuma te Papinskog irskog zavoda, zatim prijatelji iz župe Villa Adriana iz Tivolija gdje je pastoralno djelovao te drugi profesori i studenti rimskih sveučilišta. Vlč. Antun Faltak svećenik je Bjelovarsko-križevačke biskupije, rodom iz Župe sv. Brcka, Kalnik, a sada na službi u Biskupijskom ordinarijatu u Bjelovaru.